VІ ВСЕУКРАЇНСЬКІ ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ ПРИСВЯЧЕНІ ПАМ’ЯТІ АКАДЕМІКА СЕМЕНА УСТИМОВИЧА ГОНЧАРЕНКА - 2022

VІ ВСЕУКРАЇНСЬКІ ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ ПРИСВЯЧЕНІ ПАМ’ЯТІ АКАДЕМІКА СЕМЕНА УСТИМОВИЧА ГОНЧАРЕНКА - 2022
17.06.2022 12:00

14 червня 2022 р. за ініціативи відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України проведено VІ Всеукраїнські педагогічні читання «Особистісний і професійний розвиток дорослих», присвячені пам’яті видатного науковця – академіка Семена Устимовича Гончаренка (на базі ІПООД НАПН України (із міжнародною участю, онлайн формат, ZOOM). Співорганізатори Читань – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (кафедра педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами), ГС «Українська асоціація освіти дорослих».

 

Цьогоріч Читання організовано у рамках заходів з відзначення 100-річчя журналу «Рідна школа» відповідно до планів роботи Центрів андрагогічної майстерності, що функціонують на базах: відділу андрагогіки ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами ННІ педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, а також на базі кафедри педагогіки та психології Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені. К. Д. Ушинського.

 

У Читаннях зголосилися взяти участь понад 140 учасників – педагогічні, науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти (України та Словацької Республіки), післядипломної освіти, наукових установ НАПН України, представники громадських організацій, здобувачі наукового ступеня доктора філософії у галузі освіти/педагогіки, доктора філософії/доктора мистецтва.

 

З вітально-мотиваційним словом до учасників Всеукраїнських Читань звернулася Н.Г. Ничкало, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України. Модерацію заходу майстерно здійснила Л.Б. Лук’янова, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

 

На пленарному засіданні «Науково-педагогічна спадщина і життєвий шлях академіка Семена Устимовича Гончаренка» VІ Всеукраїнських педагогічних читань «Особистісний і професійний розвиток дорослих» своїми роздумами і спогадами ділилися:

 

  • Г.Г. Філіпчук, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, перший заступник голови Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка («Гуманізм освітньої концепції Семена Гончаренка»),
  • Л.Б. Лук’янова, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України («Мій Вчитель, мій Кумир»),
  • Р.С. Гуревич, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, професор кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського («Семен Устимович Гончаренко – людина, науковець, консультант»),
  • А.В. Степанюк, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка («Постать академіка Семена Гончаренка в контексті особистісного і професійного розвитку майбутніх науковців»),
  • Г.П. Васянович, доктор педагогічних наук, професор, почесний академік НАПН України, професор кафедри гуманітарних дисциплін та соціальної роботи Львівського державного університету безпеки життєдіяльності («Педагогічна персоналістика творчості академіка Семена Устимовича Гончаренка),
  • О.П. Міхно, доктор педагогічних наук, директор Педагогічного музею України, старший науковий співробітник відділу педагогічного джерелознавства та біографістики Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського («Фотоштрихи до біографії академіка Семена Гончаренка (1928-2013»),
  • Е.М. Ковальчук, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, викладач-методист Київського професійно-педагогічного фахового коледжу імені Антона Макаренка («Справді незабутній: академік Семен Устимович Гончаренко»).

 

Виступи спікерів пленарного засідання дали можливість всім учасникам поринути у теплу атмосферу спогадів про Лицаря педагогічної науки – академіка Семена Устимовича Гончаренка. Саме такі зустрічі допомагають зберегти світлі миті спілкування та співпраці, пов’язані з видатними Педагогами, співвідносити свої вчинки з їхніми високими життєвими цінностями ...

 

Під час заходу було організовано роботу чотирьох секційних засідань: «Психолого-педагогічні засади розвитку освіти дорослих», «Освіта різних категорій дорослих як важливий ресурс розвитку суспільства, що навчається», «Особистісний і професійний розвиток фахівців в Україні та зарубіжжі», «Дослідницькі рефлексії науковців-початківців».

 

Колектив Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України висловлює щиру вдячність спікерам – за неймовірну віддачу й змістовність виступів, учасникам – за активну включеність у проблематику Читань.

 

Відеозапис Читань буде розміщено на YouTube каналі «ІПООД НАПН України»

 

Програма Читань - ЗАВАНТАЖИТИ

 

Сертифікати учасників - ЗАВАНТАЖИТИ

 

проф. Олена Аніщенко,

завідувач відділу андрагогіки