Співпраця з Київським інститутом Національної гвардії України

Співпраця з Київським інститутом Національної гвардії України
16.11.2021 09:00

11 листопада 2021 року У межах реалізації положень Договору про співробітництво між Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та Київським інститутом Національної гвардії України співробітники відділу андрагогіки Ольга Баніт (доктор педагогічних наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник) та Ігор Радомський (кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник), розпочали реалізацію програми підвищення кваліфікації «Модернізація сучасної педагогічної освіти» для науково-педагогічних працівників Київського інституту Національної гвардії України.

 

Зустріч відбулася на базі Київського інституту Національної гвардії України. Упродовж проведення дискусійної лекції учасники обговорювали стан та перспективні напрями розвитку сучасної освіти в Україні, зокрема військової освіти, оскільки нагальність оновлення системи військової освіти в Україні авторитетні вітчизняні науковці пояснюють зміною пріоритетів у забезпеченні обороноздатності держави, де «сучасні комплекси та системи озброєння підвищують значення людського фактора, який стає вирішальним». Серйозним викликом для вітчизняної науки є механічне перенесення основних положень зовнішньої політики держави на процес побудови системи військової освіти, внаслідок чого наукове обґрунтування цілей, змісту і результатів освітньо-професійної підготовки військових фахівців та їх підвищення кваліфікації набуває формалізованого компілятивно-наслідувального характеру. Замість удосконалення військово-педагогічної теорії та практики відбувається їх тотальна ревізія, спотворюється інноваційна сутність компетентнісного підходу, спостерігається некритичне запозичення чужого досвіду, зокрема в галузі стандартизації.

 

Наступна зустріч у межах програми підвищення кваліфікації «Модернізація сучасної педагогічної освіти» для науково-педагогічних працівників Київського інституту Національної гвардії України відбудеться у грудні 2021 року на базі  Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.