серія докторських семінарів

серія докторських семінарів
01.07.2020 09:00

30 червня 2020 р. відбулась серія докторських семінарів з метою презентування результатів дослідження здобувачів ступеня доктора філософії за освітньо-науковою програмою у галузі 01 Освіта / педагогіка (спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки) «Педагогічна освіта і освіта дорослих в Україні і зарубіжжі» / «Pedagogical and Adult Education in Ukraine and Worldwide» та за освітньо-науковою програмою у галузі 05 «Соціальні та поведінкові науки» (спеціальність 053 Психологія) з проблеми:«Психологія праці та психологічний супровід освіти дорослих» («Work Psychology and psychological support adult education»).

 

У роботі докторських семінарів взяли участь науковці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, гаранти освітньо-наукових програм, завідувачі і  викладачі випускових відділів, голови циклових комісій: доктор педагогічних наук,професор Галина Сотська, доктор педагогічних наук МирославаВовк, доктор педагогічних наук, професор Олена Аніщенко , доктор педагогічних наук, професор Олександр Лавріненко, доктор педагогічних наук Наталія Авшенюк, доктор психологічних наук, професор Едуард Помиткін, кандидат педагогічних наук Зінаїда Становських, кандидат психологічних наук Оксана Радзімовська, кандидат педагогічних наук, голова Ради молодих учених Інституту, завідувач відділу аспірантури і докторантури Наталія Шарошкіна та ін.

 

Модератором заходу виступила – доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Лідія Хомич.

 

У межах докторських семінарів майбутні доктори філософії представили і візуалізували у формі презентацій результати дослідницького пошуку, публікаційної і проектної діяльності, відомості щодо апробації основних теоретичних і практичних положень:

 

 • Юлія Кобюк – тема дисертації «Професійна підготовка майбутніх вчителів початкових класів в університетах Австралії»;
 • Вікторія Гришко – тема дисертації «Розвиток університетів третього віку у Польщі (друга половина ХХ – початок ххі століття)»;
 • Алла Самко – тема дисертації «Педагогічні ідеї і наукова діяльність Семена Устимовича Гончаренка (1928-2013 рр.)»;
 • Любов Гунько – тема дисертації «Професійна підготовка магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики у вищих навчальних закладах КНР»;
 • Дар’я Богданова – тема дисертації «Психологічні чинники розвитку духовного інтелекту майбутніх педагогів»;
 • Наталія Четверікова – тема дисертації «Психологічні особливості збереження емоційної стійкості педагогів в умовах інклюзивної освіти»;

 

За результатами проведення докторських семінарів майбутнім докторам філософії було рекомендовано:

 

 • активізувати публікаційну діяльність аспірантів у наукометричних виданнях;
 • підготувати електронні версії науково-методичних рекомендацій для педагогів-практиків, майбутніх учителів, різних категорій дорослих за результатами дисертаційних досліджень;
 • розташувати наукові праці, рекомендації в Електронній бібліотеці НАПН України;
 • створити профілі у наукометричній базі Google Scholar;
 • активізувати співпрацю з Радою молодих науковців Інституту.