СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ ВІДДІЛУ АНДРАГОГІКИ - 2022

СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ ВІДДІЛУ АНДРАГОГІКИ - 2022
20.04.2022 19:00

20 квітня 2022 р. відділом андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України організовано й проведено секційне засідання «Професіоналізація педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих: реалії, виклики, перспективи» (із міжнародною участю з використанням засобів системи відеоконференцзв’язку ZOOM) у рамках звітної науково-практичної конференції Інституту за 2021 р. «Сучасні проблеми підготовки вчителя: теорія і практика».

 

Захід проведено у партнерстві з Київською державною академією декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, Академією професійного розвитку (м. Київ), Лодзьким Університетом (Uniwersytet Łódzki). Модератор заходу – Олена Аніщенко, д. пед. н., проф., завідувач відділу андрагогіки. У засіданні взяли участь педагогічні, науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти (України та Республіки Польща), післядипломної освіти, наукових установ НАПН України, представники громадських організацій, здобувачі наукового ступеня доктора філософії у галузі освіти/педагогіки, доктора філософії/доктора мистецтва.

 

Запрошені на захід науковці – психологи, педагоги, виступили з актуальними доповідями:

 

 • «Профілактика та попередження масової дегуманізації суспільства в умовах війни» (Зоя Гаркавенко, к. психол. н., Президент Академії професійного розвитку, член Національної психологічної Асоціації);
 • «Тенденції результатів діагностики творчої обдарованості науково-педагогічних працівників закладів вищої мистецької освіти» (Володимир Тименко, д. пед. н., проф., завідувач кафедри теоретичних дисциплін і професійної освіти Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука);
 • «Інклюзивна освіта та проблеми професійної підготовки вчителя» (Dorota Podgórska-Jachnik, dr hab., prof. UŁ Katedra Badań Edukacyjnych, Uniwersytet Łódzki).

 

Науковці відділу андрагогіки у виступах зосередили увагу на висвітленні різних аспектів професіоналізації педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих, а саме:

 

 • проміжних результатів наукових досліджень у сфері професіоналізації андрагогів у вимірі викликів і перспектив (Олена Аніщенко, д. пед. н., проф., завідувач відділу андрагогіки);
 • ключових аспектів технології змішаного навчання (Ольга Баніт, д. пед. н., ст. дослідник, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки);
 • особливостей професійної адаптації педагогів ЗВО в умовах динамічних змін (Володимир Піддячий, к. пед. н., старший науковий співробітник відділу андрагогіки);
 • компетентнісно орієнтованої освіти як підґрунтя розвитку андрагогічної компетентності педагогічного персоналу закладу післядипломної педагогічної освіти (Тетяна Калюжна, к. філос. н., ст. н. с., провідний науковий співробітник відділу андрагогіки);
 • особливостей розвитку когнітивно-змістового компонента андрагогічної компетентності педагогічного персоналу закладів вищої освіти (Ігор Радомський, к. пед. н., доц., старший науковий співробітник відділу андрагогіки);
 • провідних тенденцій розвитку андрагогічної компетентності педагогічного персоналу закладів вищої педагогічної освіти (Тамара Котирло, старший науковий співробітник відділу андрагогіки).

 

За результатами проведеного засідання обгрунтовано рекомендації щодо професіоналізації педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих:

 

 • активізувати прикладні психологічні, педагогічні дослідження, спрямовані на сприяння професійному розвитку педагогів, спроможних навчатися впродовж життя;
 • здійснювати науково-методичний супровід особистісно-професійного розвитку педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих, розвитку андрагогічної компетентності педагогічних і науково-педагогічних працівників;
 • рекомендувати закладам та організаціям, які здійснюють підвищення кваліфікації педагогів, сприяти розширенню змісту освітніх програм на основі включення до них змістових модулів, спрямованих на розвиток громадянської, медіаінформаційної, андрагогічної, цифрової та інших компетентностей педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах неформальної та інформальної освіти;
 • упроваджувати курси з волонтерства, розвитку критичного мислення, розширити тематичний спектр курсів психологічного спрямування для підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників;
 • активізувати діяльність центрів андрагогічної майстерності на базі закладів вищої, післядипломної освіти, наукових установ;
 • поширювати дистанційний формат навчання педагогічних і науково-педагогічних працівників (для тих слухачів, у яких є відповідні технічна й організаційна можливості).

 

Продовжуємо працювати в умовах воєнного стану. У кожного свій фронт. Щиро вдячні колегам за участь і підтримку, за можливість спільно творити інтелектуальний фронт нашої держави.

 

Олена Аніщенко,

Завідувач відділу андрагогіки