Секційне засідання «Науково-методичне забезпечення професійного розвитку дорослого населення» (звітна конференція ІПООД - 2018)

Секційне засідання «Науково-методичне забезпечення професійного розвитку дорослого населення» (звітна конференція ІПООД - 2018)
20.03.2018 10:00

19 березня 2018 року в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України відбулося секційне засідання «Науково-методичне забезпечення професійного розвитку дорослого населення» звітної науково-практичної конференції співробітників Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України «Науково-методичний супровід професійного розвитку вчителів в умовах реалізації Концепції нової української школи» за 2017 р. Засідання, організовано відділом андрагогіки, було присвячено візуалізації результатів наукових пошуків з проблеми наукового, методичного забезпечення професійного розвитку дорослих у контексті неперервної освіти. У роботі секції взяли участь науковці та аспіранти ІПООД НАПН України, представники експериментальних майданчиків, наукові кореспонденти відділу андрагогіки.

 

Учасники секційного засідання зосередили увагу на обговоренні різних аспектів наукового і методичного забезпечення особистісного й професійного розвитку різних категорій дорослих. Йшлося про змістові аспекти підготовки педагогічного персоналу для роботи з дорослими (Лариса Лук’янова, директор ІПООД НАПН України), науково-методичний супровід магістерської підготовки фахівців для освіти дорослих (Олена Волярська, головний науковий співробітник відділу андрагогіки), інформаційно-методичне забезпечення тренінгів з підготовки вчителів Нової української школи (Олена Аніщенко, завідувач відділу андрагогіки), науково-методичний супровід організації неформальної освіти вчителів третього віку в центрах освіти дорослих (Світлана Зінченко, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки), роль неформальної освіти у розвитку професійних якостей державних службовців (Тетяна Калюжна, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки), методичний супровід неформальної освіти батьків і членів родин (Тамара Котирло, старший науковий співробітник відділу андрагогіки), методичне забезпечення розвитку громадянської компетентності майбутнього педагога (Володимир Піддячий, старший науковий співробітник відділу андрагогіки), моделі, технології і методи навчання людей третього віку (Дар’я Щербина, старший науковий співробітник відділу андрагогіки), можливості використання ресурсного потенціалу сучасної бібліотеки у процесі підвищення кваліфікації вчителів (Наталія Шарошкіна, молодший науковий співробітник відділу андрагогіки).

 

На засіданні також обговорювалися питання модернізації підходів до надання соціальних послуг з профорієнтації і професійного навчання дорослого населення у системі державної служби зайнятості України (Людмила Літвінчук, старший науковий співробітник проблемної науково-дослідної лабораторії з професійної орієнтації та професійного навчання безробітних ІПК ДСЗ України). Аспіранти відділу андрагогіки Валентина Броннікова, Алла Самко ознайомили присутніх із проміжними результатами наукових пошуків.

 

За результатами роботи секції було ухвалено такі рекомендації:

 

  • сприяти подальшому розвитку фундаментальних і прикладних міждисциплінарних наукових досліджень, спрямованих на розроблення наукового, методичного забезпечення професійного розвитку різних категорій дорослих;
  • посилити діяльність Інституту з науково-методичного забезпечення професійного розвитку дорослих;
  • продовжити розроблення та впровадження науково-методичного супроводу професійного розвитку дорослого населення з використанням інноваційних методологічних підходів і прогресивних ідей зарубіжного досвіду;
  • сприяти формуванню цілісної системи неформальної освіти дітей, молоді та дорослих із урахуванням прогресивних ідей національного й зарубіжного досвіду освіти дорослих;
  • спрямовувати діяльність на консолідацію зусиль науковців, освітян, громадськості, влади, бізнес-сектору задля розвитку неформальної освіти громадян;
  • розробити програму громадянської освіти і виховання молоді та дорослих, її науково-методичний супровід з метою розвитку громадянської компетентності громадян;
  • ініціювати відкриття у вищих закладах освіти на рівні магістерської підготовки у рамках спеціальності 011 Освітні педагогічні науки  спеціалізації «Освіта дорослих» з метою підготовки педагогічного персоналу (педагогів-андрагогів) для закладів формальної і неформальної освіти дорослого населення; сприяти її популяризації серед громадськості через різні форми педагогічного просвітництва, засоби масової інформації та ін.;
  • сприяти розширенню мережі центрів освіти дорослих, популяризації ідей освіти впродовж життя, налагодженню співпраці та координації роботи наукових співробітників відділу з інституціями, які здійснюють неформальну освіту дорослих;
  • розвивати міжнародну співпрацю закладів формальної і неформальної освіти щодо розроблення сучасного науково-методичного забезпечення особистісного й професійного розвитку дорослого населення.

 

Більше фото на офіційній сторінці Інституту у Facebook тут