ПЕРША МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ОСВІТА ДОРОСЛИХ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ, УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

ПЕРША МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ОСВІТА ДОРОСЛИХ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ, УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»
10.02.2020 09:00

6-7 лютого 2020 р. у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди відбулася I Міжнародна науково-практична конференція «Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи». Серед організаторів заходу – Інститут педагогічної освіти i освiти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Громадська спілка «Українська асоціація освіти дорослих», Університет ім. Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (м. Люблін, Республіка Польща), Карлов Університет (м. Прага, Республіка Чехія).

 

Привітав учасників заходу ректор ХНПУ імені Г. С. Сковороди, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України І.Ф. Прокопенко, який акцентував увагу на актуалітетах розвитку вищої освіти й освіти дорослих, і висловив сподівання, з огляду на важливість порушених на заході проблем, що конференція стане циклічною. На першому пленарному засіданні, зокрема, виступили: Н.Г. Ничкало – академік-секретар відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України (доповідь «Андрагогіка як субдисципліна педагогічної науки: міждисциплінарність і прогностичність»), Л.Б. Лук’янова – директор Інституту педагогічної освіти i освiти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України (доповідь «Освіта дорослих у сучасному науковому дискурсі України: проблеми, тенденції, перспективи розвитку»), Ю.В. Телячий – директор Департаменту контролю у сфері вищої, фахової, передвищої освіти і освіти дорослих Державної служби якості освіти України, доктор історичних наук, професор (доповідь «Нормативно-правове забезпечення державного нагляду (контролю) у сфері вищої освіти України»), О.М. Пєхота – завідувач кафедри педагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, професор (доповідь «Розвиток життєвих навичок дорослої людини: зарубіжний і вітчизняний досвід»).

 

На другому пленарному засіданні виступили, зокрема, науковці відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти i освiти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України: О.В. Аніщенко, завідувач відділу, доктор педагогічних наук, професор (доповідь «Центри освіти дорослих: потенціал для розвитку громад і регіонів, що навчаються»), О.В. Баніт, доктор педагогічних наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник відділу (доповідь «Розвиток людського капіталу в системі корпоративної освіти»). Учасники заходу мали змогу почути доповіді: «Антропософсько-орієнтований підхід до освіти дорослих» О.М. Іонової – завідувача кафедри теорії та методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій та інклюзивній освіті ХНПУ імені Г.С. Сковороди, доктора педагогічних наук, професора; «Тренінг як ефективний метод організації навчання дорослих у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників» Н.І. Білик – професора кафедри педагогічної майстерності ПОІППО імені М.В. Остроградського, доктора педагогічних наук, доцента; «З досвіду формування мистецької та валеологічної компетентностей педагогів у системі неформальної післядипломної освіти» А.В. Боярської-Хоменко – керівника науково-методичної лабораторії з вивчення проблем освіти дорослих ХНПУ імені Г.С. Сковороди, кандидата педагогічних наук, доцента; «Впровадження імерсивних технологій в освітні проекти навчання дорослих» С.С. Ізбаш – доцента кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького, кандидата педагогічних наук, доцента.

 

Модерування роботи пленарних засідань здійснив Ю.Д. Бойчук, проректор з наукової роботи ХНПУ імені Г.С. Сковороди, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України.

 

Під час роботи конференції відбулася урочиста церемонія вручення Диплома Почесного доктора ХНПУ імені Г.С. Сковороди Н.Г. Ничкало – академіку-секретарю відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктору педагогічних наук, професору, дійсному члену (академіку) НАПН України.

 

У рамках конференції було організовано роботу шести секційних засідань: освіта дорослих як чинник розвитку людського капіталу в умовах глобалізаційних та євроінтеграційних процесів; неперервна освіта та освіта впродовж життя в історії вітчизняної й зарубіжної педагогічної думки; досвід організації і розвитку систем освіти дорослих у зарубіжних країнах; андрагогіка та управління людськими ресурсами; професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації педагогів й андрагогів до роботи з різними категоріями дорослого населення; освітні потреби різних категорій дорослого населення; психологічний супровід освіти дорослого населення.

 

Учасники конференції мали можливість відвідати Музей історії ХНПУ імені Г.С. Сковороди, лабораторії спеціальної педагогіки, Китайський культурний центр, Музей іграшки, Науково-методичний тренінговий центр соціального і професійного розвитку людини, лабораторії з вивчення проблем освіти дорослих ХНПУ імені Г.С. Сковороди, а також Національний літературно-меморіальний музей Г.С. Сковороди (с. Сковородинівка Золочівського району Харківської обл.), Центр-музей А.С. Макаренка (с. Подвірки Дергачівського району Харківської обл.).

 

Проведення конференції уможливило різноформатну співпрацю учасників – представників наукових установ, закладів вищої і післядипломної освіти, загальної середньої освіти, органів місцевої влади, неурядових організацій та ін., результати якої стануть підґрунтям подальшого розвитку формальної і неформальної освіти дорослих в Україні.