ОСВІТА ДОРОСЛИХ: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, ПАРТНЕРСТВО (вебінар)

ОСВІТА ДОРОСЛИХ: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, ПАРТНЕРСТВО (вебінар)
06.11.2020 09:00

5 листопада 2020 р. відділом андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України у партнерстві з Науково-методичною лабораторією освіти дорослих та педагогічного проєктування Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Громадською спілкою «Українська асоціація освіти дорослих» проведено вебінар «Освіта дорослих: теорія, практика, партнерство».

 

У вебінарі взяли участь понад 50 учасників, серед яких – педагогічні, науково-педагогічні працівники наукових установ НАПН України, закладів вищої, професійно-технічної (професійної), післядипломної освіти, науково-методичних центрів професійно-технічної освіти, педагогічні працівники закладів дошкільної, загальної середньої освіти, представники громадських та інших організацій, майбутні педагоги.

 

Модератори вебінару: Лук’янова Лариса Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, Аніщенко Олена Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки.

 

На вебінарі обговорювався широкий спектр проблем, пов’язаних із різними аспектами розвитку освіти дорослих в Україні й зарубіжжі, а також особливостями особистісно-професійного зростання педагогічних і науково-педагогічних працівників.

 

Під час заходу відбулася презентація доповідей науковців, педагогів-практиків та їх подальше обговорення. Спікери зосередили увагу на висвітленні: 

 

  • специфіки андрагогічної компетентності педагогів, зарубіжному досвіді підготовки андрагогів (Лук’янова Лариса Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України);
  • досвіду й перспектив підготовки андрагогів у національному освітньому простірі (Аніщенко Олена Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України);
  • специфіки формування готовності до професійного кар'єрного зростання випускників аспірантури Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди на основі аналізу змісту, форм, методів, засобів забезпечення підготовки здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти до ефективної професійної самореалізації (Друганова Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки ХНПУ імені Г.С. Сковороди);
  • форм, методів і засобів саморозвитку особистості (Лупаренко Світлана Євгенівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки ХНПУ імені Г.С. Сковороди);
  • особливостей антропософської освіти дорослих, специфіки вправ, спрямованих на подолання бар’єрів у навчанні дорослих (Партола Вікторія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті ХНПУ імені Г.С. Сковороди).

 

Використання засобів системи відеоконференцзв’язку ZOOM уможливило здійснення конструктивного обговорення перспективних напрямів розвитку освіти дорослих в Україні. Учасниками вибінару було акцентовано увагу на доцільності започаткування циклічних заходів з популяризації конструктивного досвіду освіти дорослих в Україні й зарубіжжі.