Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи її розвитку

Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи її розвитку
19.10.2018 17:00

18-19 жовтня 2018 р. на базі факультету cоціальної педагогіки та психології Запорізького національного університету відбулася IІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи її розвитку» (м.  Запоріжжя). Серед організаторів заходу – Запорізький національний університет, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, Асоціація політичних психологів України.

 

У межах конференції відбулися пленарне засідання, круглий стіл і майстер-класи. Серед основних тематичних напрямів роботи конференції виокремлено такі: ґенеза становлення та розвитку особистості; психологічне забезпечення ефективної діяльності та розвитку організацій та персоналу; психологічні основи економічної діяльності різних суб’єктів господарювання; соціально-психологічні закономірності інтеграційних процесів у сучасному суспільстві; соціально-психологічні особливості сучасних політичних процесів; соціальне проектування та професійна компетентність сучасного фахівця на етапі професійної підготовки; психологічна допомога постраждалим у наслідок психотравмувальних подій; консультативна та діагностична діяльність у психосоціальному супроводі особистості та інших соціальних суб’єктів.

 

Науковці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана  Зязюна НАПН України активно долучилися до роботи цього масштабного заходу. Зокрема, у конференції взяла участь Юлія Паскевська, кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Вона виступила модератором круглого столу «Інтеграція спільноти в умовах воєнного конфлікту: пошук психологічних ресурсів» (спільно з Вадимом Васютинським, доктором психологічних наук,  професором, президентом Асоціації політичних психологів України). На круглому столі, проведеному в рамках конференції, обговорювалося широке коло питань щодо психосоціальної підтримки, реабілітації, підготовки військових психологів, освіти громад, психологічного супроводу, просвіти членів родин, інформаційного забезпечення неформальної освіти окремих категорій дорослих.

 

Юлія Паскевська також провела майстер-клас «Якість життя та права людини в галузі психічного здоров’я», який уможливив створення особливого середовища, в якому психічне здоров’я розглядалося на декількох рівнях: біологічному, психологічному та соціальному. Адже психічне здоров’я поєднує здатність до самоактуалізації, саморегуляції та життєтворчості.

 

Проведена конференція стала осередком конструктивного діалогу й водночас джерелом інформації для широкого кола зацікавлених осіб (фахівців-психологів, освітян, медичних працівників, громадськості), що сприятиме вдосконаленню системи охорони психічного здоров’я в Україні. Конференція стала своєрідним просвітницьким майданчиком, що має важливе значення для розвитку освіти дорослих. До наукових дискусій долучилися авторитетні фахівці з багатьох регіонів України, науковці та практики у галузі психології, а також представники інших наукових напрямів. Змістова складова конференції сприятиме обґрунтуванню основних шляхів збереження й розвитку психічного здоров’я особистості.

 

Завідувач відділу андрагогіки

проф. Олена Аніщенко