Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих офіційно присвоєно ім'я Івана Зязюна

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих офіційно присвоєно ім'я Івана Зязюна
28.09.2018 18:00

28 вересня 2018 року в ІПООД НАПН України відбулася надзвичайна подія, Інституту офіційно присвоєно ім'я Івана Зязюна, тож тепер Ми - Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Відповідно, Постановою Президії Національної академії педагогічних наук України (від 20.09.2018 №1-2/10-240) Президентом НАПН України Василем Кременем затверджено Нову редакцію Статуту Інституту.

 

На урочистій події були присутні Президент НАПН України Василь Кремень; Перший віце-президент НАПН України Володимир Луговий; Академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорслих НАПН України Нелля Ничкало; директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Лариса Лук'янова та співробітники Інституту.

 

Нагадаємо, що Академік Іван Андрійович Зязюн – визначна, непересічна, велична постать на теренах української освіти. Його талант був багатогранний: вчений, філософ, педагог, психолог, організатор освіти, провідник культури, активний пропагандист ідей особистісно орієнтованої, гуманної педагогіки, автор теорії педагогічної майстерності і Педагогіки Добра. Перший Міністр освіти і науки України (1990-1992), доктор філософських наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (1993-2014).