ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
27.05.2022 15:00

27 травня 2022 року наукові співробітники відділу андрагогіки ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України долучились до роботи VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні технології розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти», організатором якої є КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти».

 

Співорганізаторами та партнерами заходу були Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Сумський державний університет, Університет менеджменту освіти, Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, Запорізький національний університет, Національний університет цивільного захисту України, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені, М.В. Остроградського, Херсонська академія неперервної освіти, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського

 

Учасники конференції – науковці, викладачі, вчителі, аспіранти, докторанти, магістранти, студенти (усього понад 80 осіб).

 

Проблематика конференції охоплювала такі питання, як:

 

  1. Сучасний стан та перспективи розвитку компетентнісного підходу у системі освіти України.
  2. Зарубіжний досвід формування та розвитку професійної компетентності педагогів.
  3. Методологічні та методичні основи впровадження компетентнісного підходу у післядипломній освіті.
  4. Компетентнісний підхід та його місце в умовах організації освітнього процесу.
  5. Роль та місце інформаційних технологій у системі розвитку професійної компетентності педагога в умовах післядипломної освіти.
  6. Інноваційні технології розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах інклюзивної освіти.
  7. Науково-методичний супровід формування та розвитку особистісно-професійної компетентності керівників закладів освіти.
  8. Психологічний супровід розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів.
  9. Організаційно-педагогічне забезпечення інноваційного розвитку післядипломної освіти на засадах компетентнісного підходу.
  10. Розвиток особистісно-професійної компетентності в умовах інноваційних змін в Україні.

 

У проведенні дискусійної панелі взяли участь відомі громадські діячі, науковці, викладачі, які висвітлили сучасні проблеми інноваційні технології розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти.

 

Зокрема, співробітники відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України зупинились на висвітленні таких питань як:

 

Компетентнісний підхід у вищій педагогічній освіті: теоретичні засади та умови реалізації (Котирло Тамара Володимирівна – старший науковий співробітник відділу андрагогіки, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України);

 

Використання інформаційних технологій у розвитку андрагогічної компетентності викладача закладу післядипломної педагогічної освіти (Калюжна Тетяна Григорівна – кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України).

 

Висловлюємо щиру вдячність організаторам конференції за можливість бути учасниками плідної професійної співпраці на шляху утвердження цінностей інноваційного розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти в українському суспільстві.

 

Тамара Котирло

старший науковий співробітник відділу андрагогіки

Тетяна Калюжна

провідний науковий співробітник відділу андрагогіки