ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ ТА ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ УЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ ТА ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ УЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
25.10.2017 20:00

25 жовтня 2017 року у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С.Макаренка відбулася Всеукраїнська  науково-практична конференція «Інновації в освіті та педагогічна майстерність учителя-словесника» (Організатори: кафедра української мови педуніверситету завідувач – Семеног О.М.), відділ теорії і практики педагогічної освіти імені І.Зязюна Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (завідувач відділу Лавріненко О.А.), ГНПО “Академія педагогічної майстерності та навчання дорослих імені І.А. Зязюна” (директор-  доктор педагогічних наук, професор Мозговий В.Л.). Захід присвятили пам'яті доктора філософських наук, професора, академіка НАПН України Івана Андрійовича Зязюна.

 

Цій конференції передувало 5 змістовних практико-орієнтованих обласних конференцій, які упродовж 2016-2017 н.р. провела кафедра української мови з учителями міста і Сумської області

 

Мета заходу – обговорення актуальних проблем формування і розвитку педагогічної майстерності учителя НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ, актуальних напрямів лінгвоперсонології, лінгводидактики, методики навчання української літератури, технологій формування української культуромовної особистості фахівця у процесі навчально-пізнавальної, науково-дослідної, практичної підготовки у вищому педагогічному навчальному закладі та в умовах післядипломної педагогічної освіти.

 

Участь у роботі заходу взяли 179 науковців, викладачів коледжів та університетів міста Суми і Сумської області, а також з Києва, Умані, Вінниці, Житомира, Слов'янська, Старобільська, Глухова, Івано-Франківська, Черкас, Тернополя, Луцька, учителі Сумської області, студенти, магістранти.

 

Відкриття конференції розпочалося переглядом відеопрезентації про факультет та кафедру української мови СумДПУ імені А.С. Макаренка; Творчої майстерні кандидата педагогічних наук, старшого викладача кафедри образотворчого мистецтва, теорії, історії музики та художньої культури А. Нікіфорову, виступом творчого проекту Л.Крівшенко «Козацька педагогіка в дії», де  талановиті вихованці КУ Сумської спеціалізованої школи  №25  підтвердили  істину «Учитель без учнів, як кораблик без вітрил».

 

Учасників заходу привітав проректор з науково-педагогічної роботи Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка, доктор біологічних наук, професор Шейко Віталій Ілліч, який наголосив на актуальності теми конференції та подякував усім присутнім за участь та плідну співпрацю кафедрі української мови та почесним гостям - Лавріненку Олександру Андрійовичу, доктору педагогічних наук, професору, завідувачу відділу змісту і технологій навчання дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України та Мозговому Віктору Леонідовичу, доктору педагогічних наук, доценту, завідувачу кафедри культурології Відокремленого підрозділу «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв».

 

Зазначив, що Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (директор – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Лариса Борисівна Лук’янова) та Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (ректор - доктор педагогічних наук, професор Лянной Юрій Олегович) уклали угоду про наукову (науково-методичну) співпpацю з пpоблем розвитку педагогічної майстерності, формування культуромовної особистості педагога-дослідника.

 

Урочисті привітання надійшли від Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Херсонського державного університету, Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника», Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського.

 

Пленарне засідання модерувала Семеног Олена Миколаївна,  завідувач кафедри української мови, доктор педагогічних наук, професор, яка виступила також із доповіддю  «Українська мовна особистість УЧИТЕЛЯ й УЧНЯ у педагогічних наративах Івана Андрійовича Зязюна». Доповідач наголосила на непересічній ролі  академіка, педагога-ритора, який досконало володів силою публічного мовлення (риторичною культурою) і, в той же час, виховував майбутніх майстрів академічного красномовства Івана Андрійовича Зязюна. (фото) Олена Миколаївна зауважила на тому, що важливий чинник – педагогічна майстерність учителя-словесника, випускається з поля зору у сучасній педагогіці, хоча будь-який процес, дія-взаємодія, освітній та виховний поступ створений педагогом неможливий без нього в умовах реалізації концепції Нова українська школа.   

 

Олександр Андрійович Лавріненко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу теорії і практики педагогічної освіти імені І.Зязюна Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України у доповіді «Педагогічна майстерність – національний феномен України»  зазначив,  що  для розв’язання надзвичайно складних завдань реформування освітньої галузі, зокрема підготовки педагогічних кадрів для нової української школи сприятиме національний феномен педагогічної майстерності – цілісне категоріальне утворення із сукупності професійних педагогічних компетенцій, що зумовлюють педагогічну дію як якісний вимір та критерій освітньо-виховної системи за отриманими результатами освіти і виховання суб’єктів учіння. А ідеї педагогічної майстерності підготовки вчителя-майстра найяскравіше висвітлено у працях Івана Андрійовича Зязюна.

 

Мозговий Віктор Леонідович, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри культурології Відокремленого підрозділу «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв» у виступі «Режисура педагогічної дії як дидактична умова свобідного навчання і учіння» вказав на те, що дана проблема співзвучна з підходами щодо реалізації ключових компонентів формули «Нової української школи»: «…умотивований учитель, який має свободу творчості й розвивається професійно; педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками; орієнтація на потреби учня в освітньому процесі – дитино центризм». Ідеї свобідного навчання й учіння базуються на гуманістичних принципах і мають стати підґрунтям для реалізації нової української школи – школи для дітей, учителів і батьків.

 

Детально проаналізували інновації в освіті та надали конкретні практичні рекомендації щодо розвитку педагогічної майстерності учителя-словесника доповідачі пленарного засідання: Пентилюк Марія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри мовознавства Херсонського державного університету «Перспективи реалізації нових програм з української мови в середній школі»; Мацько Любов Іванівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри стилістики української мови Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, академік НАПН України «Оказіональна стилістика української мови у профільному навчанні старшокласників»; Шуляр Василь Іванович, доктор педагогічних наук, доцент, ректор Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, заслужений учитель України  «Компетентнісно-діяльнісний урок (заняття) літератури в новій українській школі (історико-методологічний аспект)»;  Лазарєв Микола Остапович,кандидат педагогічних наук, професор кафедри менеджменту освіти та професійної підготовки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка «Особливості і проблеми сучасної евристичної освіти учителя-гуманітарія»; Вороненко-Маєвська Раїса Павлівна, координатор Верховної Ради України щодо впровадження дитячих та юнацьких програм у Сумській області; директор і головний редактор Сумського видавництва «Корпункт» «Цінності учительської родини»; Будянський Дмитро Васильович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка «Фактори розвитку та сутнісні характеристики риторичної культури академіка Івана Андрійовича Зязюна»; Герман Вікторія Василівна, кандидат філологічних дисциплін, доцент кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка «Роль доповіді у формуванні риторичної культури філолога» (з досвіду практичної роботи); Сидоренко Вікторія Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України  «Формальна і неформальна освіта як форми неперервного акмепрофесіогенезу педагога нової української школи»; Білоус Тетяна Львівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ, майстер спорту з лижних гонок, Національний директор світової асоціації майстрів України з лижних перегонів «Стресостійкість педагога - важливий фактор забезпечення ефективності і надійності професійної діяльності»; Шерстюк Любов Миколаївна, методист української мови та літератури КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» «ІКТ та медіаосвітні технології у формуванні соціальних компетентностей учнів на уроках української мови і літератури»; Баєва Алла Василівна, учитель української мови та літератури вищої категорії, старший учитель КУ «Сумська гімназія №1» «Метод Storytelling як умова розвитку комунікативної компетентності учнів на уроках української мови та літератури».

 

Цікавими були презентації наукових, митецьких робіт науково-дослідної лабораторії «Академічна культура дослідника в освітньому просторі»; гуртка«Культуромовна особистість журналіста» (Н.Пономаренко); творчої майстерні А.Нікіфорова; творчого проекту К.Діхнич (ЗОШ №23). Закарбувалася у пам’яті учасників екскурсія в музей історії СумДПУ імені А.С. Макаренка.

 

Після пленарного засідання для словесників провідними вченими України блискуче було проведено майстер-класи : «Професійно-педагогічна культура вчителя нової української школи» (Лавріненко Олександр Андрійович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу змісту і технологій навчання дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України), «Режисура педагогічної дії учителя (Мозговий Віктор Леонідович, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри культурології Відокремленого підрозділу «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»). Шкільні вчителі отримали не лише теоретичні повідомлення, а й практичні навики вдосконалення власної майстерності та системи взаємодії з колегами й учнями.

 

Цікавими були і тренінги «Підвищення стресостійкості педагога (Білоус Тетяна Львівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ, майстер спорту з лижних гонок, Національний директор світової асоціації майстрів України з лижних перегонів), «Мовна культура дослідника»  (Семеног Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка).

 

Виступи учасників конференції були заслухані і на засіданнях секцій: «ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ УЧИТЕЛЯ У ВИМІРАХ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ» (МодераторРудь Ольга Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету імені А.С.  Макаренка), «Учитель і учень початкової школи: діалог мовних особистостей» (Модератор - Кондратюк Світлана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної і початкової освіти, директор Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка), «Сучасний урок в умовах імплементації Концепції «Нова українська школа»  (Модератор - Герман Вікторія Василівна, кандидат філологічних дисциплін, доцент кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка), «Евристичні технології у фаховій підготовці майбутнього вчителя» (Модератор – Громова Наталія Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка), «Режисура педагогічної дії учителя» ( Модератор –  Мозговий Віктор Леонідович, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри культурології Відокремленого підрозділу «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»), «Професійна комунікація у добу цифрових технологій»(Модератори СеменіхінаОлена Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка), «Мистецтво педагогічної дії» (Модератор – Устименко-Косоріч Олена Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту культури і мистецтв Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка).

 

Як результат, у  форматі  науково-практичної конференції учасники  отримали теоретико-методичні та практичні рекомендації щодо втілення концептуальних засад Нової української школи та здійснили неоціненний обмін досвідом. 

 

Ольга Хижняк, 

методист відділу освіти, молоді та спорту

районного методичного кабінету

Липоводолинської районної державної адміністрації