Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: досвід, інновації, тенденції

Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: досвід, інновації, тенденції
02.12.2019 10:00

28 листопада 2019 року з ініціативи відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна традиційно було проведено ХVІI Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора О.П. Рудницької «Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: досвід, інновації, тенденції». Співорганізаторами заходу стали Українська асоціація освіти дорослих, Сучавський університет «Штефан чел маре», Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» НАПН України, Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка. Модератором заходу виступила доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України Ничкало Нелля Григорівна.

 

 

У проведенні пленарної дискусії взяли участь знані в Україні і за кордоном науковці, які представили результати унікальних досліджень, практико орієнтованих здобутків сучасної мистецької освіти, педагогічної і психологічної наук з таких проблем, як:

 

 • переконання – головний метод гуманістично орієнтованого виховного процесу (доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, директор Інституту проблем виховання НАПН України Бех Іван Дмитрович),
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійної освіти: українські реалії та перспективи (доктор педагогічних наук, доцент, член-кореспондент НАПН України директор Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка Щербак Ольга Іванівна),
 • художнє пізнання та особистісні художні цінності (доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти Інституту проблем виховання НАПН України Комаровська Оксана Анатоліївна),
 • формування виконавського апарату у студентів факультетів мистецтв у процесі інтегрованої форми навчання (доктор педагогічних наук, професор, декан факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, заслужений діяч мистецтв України Федоришин Василь Ілліч),
 • іноземна мова на уроках мистецтва в старшій школі (доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти Інституту проблем виховання НАПН України Миропольська Наталія Євгенівна),
 • історичні аспекти розвитку ідей педагогічної майстерності в Україні (доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу теорії і практики педагогічної освіти імені академіка І.А. Зязюна Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Лавріненко Олександр Андрійович),
 • тренінгові технології театральної педагогіки: теорія і практика (заслужений працівник культури України, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри культурології Херсонського державного університету Лимаренко Лідія Іванівна),
 • соціально-емоційне навчання у контексті цілей сталого розвитку (кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Дяченко Людмила Миколаївна),
 • всеукраїнське науково-методичне видання «Мистецтво та освіта» – на допомогу фахівцям у реалізації Концепції НУШ (головний редактор – кандидат педагогічних наук Рагозіна Вікторія Валентинівна).

 

За підсумками творчої взаємодії науковців і педагогів-практиків було презентовано результати дослідницьких пошуків студентів-іноземців, зокрема з таких проблем:

 

 • мова як інструмент комунікації (студент першого курсу стоматологічного факультету ПВНЗ КМУ «Київський медичний університет» Сепіашвілі Гіга),
 • сучасні підходи до формування комунікативної компетентності у майбутніх фахівців фармацевтичної галузі (студентка першого курсу фармацевтичного факультету ПВНЗ КМУ «Київський медичний університет» Нікон Вікторія Юріївна), 
 • комунікативна компетентність майбутнього лікаря як чинник його фахової діяльності (студент першого курсу медичного факультету ПВНЗ КМУ «Київський медичний університет Шарбель Тоні Макарун).

 

Науковим керівником студентів є кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін ПВНЗ КМУ «Київський медичний університет» Флегонтова Наталія Миколаївна.

 

Інноваційним заходом у проведенні читань стало представлення результатів науково-дослідницьких робіт учнями загальноосвітніх закладів м. Києва – дослідниками Малої академії наук України. Серед них – учні гімназії-інтернату №13 м. Києва, які презентували свої наукові роботи:

 

 • «Педагогіка добротворення академіка І.А. Зязюна у контексті реалізації Нової української школи» (учениця 9-А класу Куцик Анна Олегівна),
 • «Націєтворчі актуалітети в педагогічних ідеях академіка Г.Г. Філіпчука (учениця 9-А класу Балацька Ірина Олександрівна),
 • «Креативність учителя як чинник розвитку талановитого учня» (учениця 10 класу Царенко Марія Вікторівна).

 

Науковим керівником робіт є доктор педагогічних наук, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти  Вовк Мирослава Петрівна, доктор педагогічних наук, педагогічними керівниками – методист гімназії-інтернату № 13 м. Києва, член Спілки журналістів України, відмінник освіти України Ходацька Ольга Миколаївна,  директор гімназії-інтернату № 13 м. Києва Возненко Світлана Євгенівна).

 

Під час секційних засідань здобутки теорії і практики педагогічної, мистецької освіти були представлені науковцями, педагогами, викладачами, студентами закладів освіти з різних регіонів України:

 

 1. Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова,
 2. Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини,
 3. Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка,
 4. Херсонського державного університету,
 5. Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного,
 6. Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти,
 7. Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича,
 8. Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка,
 9. Бердянського державного педагогічного університету та ін.

 

Проблематика секцій охоплювала спектр актуальних проблем: філософсько-аксіологічні та андрагогічні засади педагогічної освіти; педагогічна освіта в Україні: тенденції і перспективи реформування; мистецька освіта у вимірах сучасних модернізаційних змін; зарубіжний досвід підготовки вчителя: теорія і практика; педагогічна майстерність як система професійно-мистецьких компетентностей; музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи.

 

Було презентовано наукові та методичні праці з фондів бібліотеки ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України (завідувач бібліотеки – Штома Людмила Наумівна), а також фундаментальні і практичні напрацювання науковців, педагогів у межах презентації з проблем педагогічної і мистецької освіти за 2018 – 2019 рр. у межах номінацій: наукові праці, навчально-методичні розробки, періодичні видання, електронні ресурси, лексикографічні праці. Молоді дослідники (аспіранти, магістранти, учні МАН) мали можливість відвідати семінар у Центрі педагогічної майстерності Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка. Художньо-естетичним обрамленням заходу став виступ камерного оркестру факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (художній керівник – заслужений діяч мистецтв України, доктор педагогічних наук, професор Федоришин Василь Ілліч; диригент – Савченко Галина Віталіївна). Унікальним вкрапленням у проведенні читань був майстер-клас «Технологія виготовлення старовинних фарб» (завідувач виставки (пересувної) відділу експозиційної роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Андрієвська Марина Олегівна).

 

 

 

За результатами проведення читань було сформульовано спектр рекомендацій науковцям й освітянам – представникам мистецької, педагогічної освіти:

 

 • у контексті співпраці наукових інституцій й університетів спрямовувати вчених-педагогів на проведення цілісних досліджень з різноманітних педагогічних проблем на широкій міждисциплінарній основі, сприяти вдосконаленню теорії і практики педагогічно-мистецької діяльності та формуванню особистості як людини культури;
 • активізувати тренінгову діяльність з викладачами закладів вищої освіти з метою їх професійного розвитку, удосконалення інноваційної, комунікативної культури;
 • розробляти методики і технології навчання учнів до аматорської і професійної мистецької діяльності, оволодіння ними специфічними мистецькими техніками й технологіями;
 • залучати учнівську і студентську молодь до дослідження сучасних проблем педагогічної і мистецької освіти у межах МАН, наукових гуртків, студентських наукових товариств, міждисциплінарних лабораторій в університетах;
 • популяризувати досвід викладачів, науковців щодо створення інновацій у мистецькій і педагогічній освіті на шпальтах видань: «Естетика і етика педагогічної дії», «Мистецтво і освіта» тощо.

 

За результатами роботи читань підготовлено до друку збірник наукових праць: Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: зб. матеріалів ХVІ Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О.П. Рудницької (Вип. 3 (15)).

 

Мирослава Вовк, доктор педагогічних наук,

завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти,

член Кафедри ЮНЕСКО "Неперервна професійна освіта ХХІ століття"