МОНТЕССОРІ – ПЕДАГОГІКА: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

МОНТЕССОРІ – ПЕДАГОГІКА: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
30.10.2020 10:00

29 жовтня 2020 р. в онлайн форматі відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) «Монтессорі – педагогіка: історія, теорія, перспективи розвитку» (ініціатива КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»). Прикметно, що Конференцію організовано з нагоди 150-річчя від дня народження видатного педагога.

 

Цьогоріч у Конференції взяли участь науковці, науково-педагогічні й педагогічні працівники закладів вищої і післядипломної освіти, наукових установ, вчителі, майбутні педагоги, інші симпатики Марії Монтессорі з України та Молдови.

 

Учасники Конференції дискутували щодо теоретичних основ і перспектив розвитку педагогіки Марії Монтессорі; актуальності історико-педагогічої спадщини Марії Монтессорі у сучасних умовах; упровадження ідей Марії Монтессорі в освітньому просторі Нової української школи; технології М. Монтессорі в реаліях сучасного дошкілля; особливостей підготовки Монтессорі-педагога; використання методики Марії Монтессорі у корекційній роботі з дітьми з особливими потребами; розвитку творчих здібностей дітей у педагогічній спадщині Марії Монтессорі.

 

Від ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України на пленарному засіданні заходу виступила О.В. Аніщенко, завідувач відділу андрагогіки, доктор педагогічних наук, професор. Науковиця зосередила увагу учасників на філософській концепції «космічного виховання» Марії Монтессорі, в основу якої покладено «космічну теорію», що ґрунтується на теорії еволюції живої і неживої природи. Доповідачка зокрема зазначила, що упровадження ідей «космічного виховання» уможливлює плекання ноосферного світогляду, розвиток планетарного способу мислення, виховання високоморального ставлення людини до оточуючого середовища, формування цілісної картини світу у масштабах Всесвіту, естетизацію оточення дитини тощо.

 

До наукової дискусії долучилася Н.О. Постригач, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник. Відповідно до плану роботи секційних засідань, науковицею запропоновано доповідь щодо окремих аспектів підготовки Монтессорі-педагога у Туреччині (зокрема, акцентовано увагу на Школах Палет Монтессорі та їх проєкті зі Стамбульським університетом Ібн Халдуна для підготовки педагогів у цій системі).

 

У рамках секційних засідань конференції заявлено доповіді науково-педагогічних працівників Інституту, в яких зосереджено увагу на можливостях післядипломної освіти у контексті розвитку компетентнісного потенціалу Монтессорі-педагогів (Т.Г. Калюжна, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник); особливостях білінгвального навчання  дітей за матеріалами М. Монтессорі (М.М. Марусинець, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, старший дослідник).

 

Візуалізовані під час конференції доповіді педагогів-практиків, науковців сприяли систематизації, узагальненню теоретичних і методичних засад педагогіки Марії Монтессорі, окресленню шляхів упровадження гуманістичної спадщини педагога у сучасних умовах на тлі соціальних та інших трансформацій.

 

Колектив ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України висловлює вдячність організаторам – КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради за надану можливість взяти участь у конференції та долучитися до наукової дискусії щодо теорії та актуальних методик навчання й виховання дітей.