Корпоративна культура в закладах освіти (вебінар)

Корпоративна культура в закладах освіти (вебінар)
12.05.2020 14:00

«КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ» саме під такою назвою 12 травня 2020 р. відбувся он-лайн вебінар організований ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України. Модератор та автор вебінару - Султанова Лейла Юріївна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу теорії і практики педагогічної освіти.

 

Вебінар присвячено актуальній проблемі формування корпоративної культури в закладах освіти, оскільки жодна інституція не існує без власної корпоративної культури. Якщо свідомо її не створювали, то вона виникне в процесі становлення і роботи. Відповідно до того, якою буде  корпоративна культура залежить згуртованість співробітників, імідж установи. В умовах сучасного ринку це досить важливо, оскільки завжди успішною є переважно клієнтоорієнтована, відкрита і впізнавана діяльність установи. Корпоративна культура є сукупністю моделей поведінки в певній установі, що формується з її розвитком і поділяється всіма членами колективу. Інакше кажучи, це система цінностей, правил, традицій, якої дотримуються її працівники.

 

Наприклад, за твердженням американського психолога Едгара Шейна,  корпоративна культура – це сукупність колективних базових правил, винайдених, відкритих або вироблених певною групою людей у міру того, як вона вчилася вирішувати проблеми, пов’язані з адаптацією до зовнішнього середовища й внутрішньою інтеграцією, і розроблених досить добре для того, щоб вважатися цінними.

 

Серед основних понять в побудові системи корпоративної культури варто звернути увагу на: ядро корпоративної культури, кодекс поведінки, типи корпоративної культури, традиції, ділову етику, імідж організації, кадрову політику та ін.

 

У ході вебінару було проаналізовано окремі аспекти корпоративної культури в контексті діяльності відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Розглянуто фундаментальні основи корпоративної культури Інституту та складові кодексу поведінки науковців у процесі професійної діяльності.

 

На вебінарі було зафіксовано (зареєстровано) понад 40 учасників. Серед них: співробітники, докторанти та аспіранти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; викладачі та студенти Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського, Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, Донбаської національної академії будівництва і архітектури та представники інших закладів освіти з різних регіонів України.

 

У груповому чаті учасники вебінару мали можливість задавати та відповідати на запитання, ділитись досвідом функціонування корпоративної культури в своїх закладах освіти, висловлювати думки та пропозиції.