Конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми»

Конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми»
18.05.2018 09:00

15 – 17 травня 2018 р. у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського відбулася ХІV міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми» Техно Проф Інформ (Techno Prof Inform). Серед співорганізаторів конференції – Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

 

До заходу, який за традицією проходить раз на два роки у стінах вінницького університету, долучилися понад 300 представники майже з усіх областей України, серед яких – науковці – представники різних інститутів НАПН Ураїни, дійсні члени, члени-кореспонденти Національної академії педагогічних наук України, менеджери і педагогічні, науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти, педагогічні працівники професійно-технічних (професійних), загальноосвітніх закладів, інших закладів формальної і неформальної освіти. Зарубіжні гості були представлені делегацією науковців Республіки Польща.

 

Основні напрями роботи конференції:

 

  1. Методологічні проблеми впровадження інформаційних технологій та інноваційних методик у навчальний процес освітніх закладів.
  2. Сучасні проблеми навчання, виховання та розвитку учнів середньої загальноосвітньої школи.
  3. Психолого-педагогічні проблеми навчання, виховання та розвитку учнів професійно-технічних навчальних закладів.
  4. Діяльність коледжів і училищ в умовах інформатизації вищої освіти.
  5. Психолого-педагогічні засади впровадження сучасних інформаційних технологій і методик навчання студентів ВНЗ.

 

Від Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України у роботі першого пленарного засідання конференції взяла участь директор Інституту, член-кореспондент НАПН України, проф. Лариса Лук’янова. На основі аналізу статистичних матеріалів, а також результатів власного емпіричного дослідження науковець привернула увагу учасників до проблеми розвитку інформаційної грамотності громадян. У роботі конференції від ІПООД НАПН України також взяли участь: завідувач відділу андрагогіки, проф. Олена Аніщенко (виступ на третьому пленарному засіданні, присвячений висвітленню особливостей розвитку інформаційної культури старших дорослих в умовах неформальної освіти), провідний науковий співробітник відділу андрагогіки, старший наук. сп. Світлана Зінченко (виступ на секційному засіданні, присвячений аналізу ролі інформаційно-комунікаційних технологій у неформальній освіті вчителів вечірніх шкіл (методичний аспект), провідний науковий співробітник відділу андрагогіки, старший наук. сп. Тетяна Калюжна (виступ на секційному засіданні, присвячений висвітленню трансформацій в освітніх технологіях у підготовці державних службовців), науковий кореспондент відділу андрагогіки Ігор Закомірний (виступ на секційному засіданні, присвячений аналізу проблеми розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів вечірніх шкіл), старший науковий співробітник відділу андрагогіки Тамара Котирло (виступ на секційному засіданні, присвячений висвітленню особливостей впровадження інноваційних технологій задля педагогізації батьків в умовах неформальної освіти дорослих).

 

У рамках роботи конференції президенту Національної академії педагогічних наук України, академіку НАН України і НАПН України Василю Кременю присуджено звання почесного доктора Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Учасники заходу стали свідками презентації книги до ювілейного дня народження директора Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації, академіка НАПН України Романа Гуревича.

 

Під час роботи конференції учасники мали можливість ознайомитися з досвідом роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, відвідати Галерею почесних докторів, музей і сучасну бібліотеку університету, а також побачити мальовничі краєвиди Вінниці та передмістя.

 

Відео: канал ТРК Вінничина (опубліковано 16.05.2018)

 

Довідково. Проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми» було започатковано в 1992 р. Міністерством освіти і науки України, Інститутом педагогіки і психології професійної освіти НАПН України (нині – Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України) і Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського. Відповідно до загальноєвропейських вимог, конференція є циклічною й проводиться один раз на два роки. За матеріалами доповідей учасників конференції підготовлено понад 40 випусків збірника наукових праць «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми». Видання входить до переліку провідних наукових фахових видань України, затверджених МОН України та індексується базами даних: Index Copernicus, Google Scholar, Національна бібліотека ім. Вернадського, Academic Resource Index Scientific, Social Community

 

Завідувач відділу андрагогіки

проф. Олена Аніщенко