ХVІ Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора О.П. Рудницької - 2018

ХVІ Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора О.П. Рудницької - 2018
10.12.2018 09:00

Не знаю я, що буде після нас, 

в які природа убереться шати.

Єдиний, хто не втомлюється, – час. 

А ми живі, нам треба поспішати.

Ліна Костенко

 

Життя людини вимірюється часовими і просторовими координатами, а сенс її життя – цінностями і смислами, які вона залишає у просторі і часі наступним поколінням. Саме цінності національної педагогічної і мистецької освіти кристалізувались завдяки Особистостям, чиє професійне життя наповнювало смислами інших, формувало покоління талановитих представників нової генерації науковців, педагогів.

 

Наукова й освітянська спільнота щорічно на початку грудня має можливість долучитися до дискусійної платформи з проблем педагогічної і мистецької освіти в Україні у межах традиційного циклічного заходу – Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам’яті засновника теорії мистецької освіти в Україні професора Оксани Петрівни Рудницької.

 

Під егідою Національної академії педагогічних наук України, Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» у співпраці з Українською асоціацією освіти дорослих, Сучавським університетом «Штефан чел Маре» в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 6 грудня 2018 р. відбулися ХVІ Міжнародні мистецько-педагогічні читання пам’яті професора Оксани Петрівни Рудницької «Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: досвід, інновації, тенденції». У читаннях взяли участь близько 120 учасників з різних регіонів України, представники зарубіжних університетів і наукових інституцій.

 

Онлайн-трансляція дозволила залучити до обговорення актуальних проблем педагогічної освіти викладачів освітніх закладів України: Полтавського національного університету імені В.Г. Короленка, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка, Бердичівського педагогічного коледжу та ін.

 

Захід відкривав виступ камерного оркестру факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Художній керівник оркестру – заслужений діяч мистецтв України, доктор педагогічних наук, професор В.І. Федоришин залучив до організації читань своїх аспірантів з інших країн, які досліджують зарубіжний досвід теорії і практики мистецької освіти і водночас є талановитими музикантами – скрипалями, бандуристами.

 

Модератором заходу виступила дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України Нелля Григорівна Ничкало, яка акцентувала увагу на необхідності збереження традицій науково-педагогічних шкіл, розвитку ідей їх лідерів як чинника поступу педагогіки на засадах інтердисциплінарності, а також визначила педевтологічний контекст сучасної мистецької педагогіки.

 

У межах дискусійної платформи відомими науковцями, небайдужими освітянами було окреслено провідні проблеми сучасної педагогічної і мистецької освіти в Україні та можливі напрями їх конструктивного вирішення: визначення особистості у проекції «життєвих сенсів» (доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, директор Інституту проблем виховання НАПН України Бех Іван Дмитрович); мистецтво в педагогічному процесі сучасного закладу вищої освіти (доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, завідувач кафедри педагогіки, директор НДІ духовного розвитку людини Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Шевченко Галина Павлівна); формування мистецьких уподобань молоді в сучасному інформаційному просторі (доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти Інституту проблем виховання НАПН України Комаровська Оксана Анатоліївна); мистецька освіта у турбулентному суспільстві (доктор педагогічних наук, професор, декан факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, заслужений діяч мистецтв України Федоришин Василь Ілліч); ідеї гуманістичного виховання учнів засобами музики вітчизняних педагогів ХХ – початку ХХІ ст. (доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Національного педагогічного університет імені М.П. Драгоманова Горбенко Сергій Семенович); базові індикатори моніторингу якості освіти в педагогічному університеті (доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу змісту і технологій навчання дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Кучерявий Олександр Георгійович) та ін.

 

У межах секційних засідань було представлено теоретичні та практичні здобутки науковців та педагогів-практиків у таких напрямах: філософсько-аксіологічні та андрагогічні засади педагогічної освіти; педагогічна освіта в Україні: тенденції та перспективи реформування; мистецька освіта у вимірах сучасних модернізаційних змін; зарубіжний досвід підготовки вчителя: теорія і практика; педагогічна майстерність як система професійно-мистецьких компетентностей; музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. За результатами читань заплановано видання збірника матеріалів «Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття» та наукометричного фахового журналу з педагогіки «Естетика і етика педагогічної дії»

 

Практико орієнтованим напрямом роботи читань стала презентація наукових і навчально-методичних видань за 2017 – 2018 рр. з проблем педагогічної і мистецької освіти. Педагогами-практиками, вченими України представлено вагомі напрацювання щодо перспектив удосконалення системи професійної підготовки майбутнього вчителя, професійного розвитку педагога-практика у контексті концептуальних положень Нової української школи. Більшість праць розміщено в Електронній бібліотеці НАПН України, що є провідним ресурсом з педагогічної, мистецької освіти і освіти дорослих.

 

Висловлюємо вдячність співорганізаторам читань, а також  всім учасникам, які підтримують традиції педагогічної і мистецької освіти у науково-освітньому просторі України, реалізують конструктивні ідеї щодо збагачення змісту і технологій підготовки і професійного розвитку сучасного вчителя.

 

Співробітники Відділу теорії і практики

педагогічної освіти імені академіка І.А. Зязюна