ІХ ВСЕУКРАЇНСЬКІ ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ ПАМ'ЯТІ ОЛЕНИ СТЕПАНІВНИ ДУБИНЧУК - 2021

ІХ  ВСЕУКРАЇНСЬКІ ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ ПАМ'ЯТІ ОЛЕНИ СТЕПАНІВНИ ДУБИНЧУК - 2021
11.06.2021 11:00

9 червня 2021 року року за ініціативи відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України в онлайн форматі проведено ІХ Всеукраїнські педагогічні читання «Освіта впродовж життя: вимоги часу», присвячені пам'яті видатного вченого-педагога Олени Степанівни Дубинчук

 

У Читаннях взяли участь педагогічні, науково-педагогічні працівники закладів вищої, післядипломної освіти, наукових установ НАПН України, педагоги закладів загальної середньої освіти з різних регіонів України.

 

Модератор заходу: Л.Б. Лук’янова, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України.

 

Цьогорічні Читання були особливими. На пленарному засіданні учасники Читань поринули у вир спогадів про академіка Семена Устимовича Гончаренка, математика Олену Степанівну Дубинчук, музиканта, хормейстера Людмилу Олександрівну Хлєбникову – непересічних науковців і педагогів, фахівців найвищого ґатунку, наділених винятковими особистісними якостями. Вибір формату спогадів про ці Постаті в українській науці зумовили ціннісні засади їх професійної діяльності, захопленість своєю справою й відданість їй, ставлення до людей, а також окремі дати: 9 червня 1928 року народився Семен Устимович, 21 травня 1919 року – Олена Степанівна, 6 травня свій 90-річний ювілей відзначила Людмила Олександрівна, а через два тижні пішла у засвіти … 

 

Своїми спогадами ділилися:

 

  • Н.Г. Ничкало – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України;
  • Л.Б. Лук’янова – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України;
  • Ю.І. Мальований– кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НАПН України, вчений секретар Відділення загальної середньої освіти НАПН України;
  • О.І. Щербак– доктор педагогічних наук, доцент, член-кореспондент НАПН України, директор Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка;
  • О.А. Комаровська – доктор педагогічних наук, завідувач лабораторії естетичного виховання а мистецької освіти Інституту проблем виховання НАПН України;
  • Е.М. Ковальчук – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри професійної освіти Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка;
  • А.М. Самко – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу андрагогіки ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України.

 

 

 

 

У щирій світлій атмосфері спікерами було озвучено багато цікавих, захоплюючих і водночас невідомих широкому загалу історій про яскравих, талановитих вчених. Йшлося про життєві долі й професійні шляхи, спільні риси, що об’єднали Семена Устимовича Гончаренка, Олену Степанівну Дубинчук, Людмилу Олександрівну Хлєбникову в українському освітньо-науковому просторі. Важливість таких спогадів неможливо переоцінити, адже людина житиме доти, доки про неї пам'ятають …

 

Програмою Читань також було передбачено роботу секційних засідань, у межах яких понад 50 учасників мали можливість представити доповіді за такими напрямами: освіта впродовж життя у контексті психолого-педагогічних досліджень: андрагогічні засади професійної підготовки фахівців; неформальна освіта різних категорій дорослих як ресурс регіонального розвитку; професіоналізація педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих; розвиток освіти дорослих в Україні та зарубіжжі.

 

ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України висловлює щиру вдячність усім учасникам за підтримку ініціатив відділу андрагогіки щодо просвітництва у сфері освіти дорослих, збереження пам'яті про видатних Особистостей – високодостойних представників української педагогічній науки і практики. 

 

Програму Читань можна завантажити на гугл диску 

 

Директор Інституту Л.Б. Лук’янова,

завідувач відділу андрагогіки О.В. Аніщенко,

старший науковий співробітник  відділу андрагогіки А.М. Самко