ГОЛОВНІ МЕТРИКИ СУЧАСНОЇ НАУКИ: SCOPUS ТА WEB OF SCIENCE

ГОЛОВНІ МЕТРИКИ СУЧАСНОЇ НАУКИ:  SCOPUS ТА WEB OF SCIENCE
17.04.2020 19:00

З 2 по 16 квітня 2020 року співробітники відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України взяли участь у серії вебінарів «Головні метрики сучасної науки: Scopus та Web of Science», що були проведені компанією«Наукові публікації – Publ.Science». Тематика вебінарів спрямована на ознайомлення науковців, аспірантів, студентів з інформацію про сферу наукометрії та можливості її використання у професійній діяльності. В ході вебінарів були обговорені наступні теми:

 

  • Головні метрики сучасної науки.
  • Основи Scopus. Проблематика самостійної публікації.
  • Основи Web of Science. Проблематика самостійної публікації.
  • Тонкощі наукового консалтингу. Як економити час у процесі публікації?

 

Учасники вебінарів мали можливість проаналізувати різні аспекти публікаційної діяльності вченого в міжнародних наукометричних базах даних, ознайомитися з проблемами, з якими стикаються українські науковці в процесі написання статей для зарубіжних журналів.

 

Вебінари провела Єлизавета Батаєва – спеціаліст науково-навчального центру компанії «Наукові публікації – Publ.Science».