Етико-психологічні та організаційні аспекти комунікації майбутніх PhD

Етико-психологічні та організаційні аспекти комунікації майбутніх PhD
23.02.2021 21:00

24 лютого 2021 р. в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України було проведено вебінар для наукових керівників, майбутніх PhD та викладачів освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії. Модераторами заходу виступили гарант науково-освітньої програми з психології кандидат психлогічних наук Зінаїда Становських та голова випускового відділу доктор психологічних наук, професор Едуард Помиткін.

 

Під час вебінару Е. Помиткін висвітлив питання етики та специфіки взаємодії наукових керівників з майбутніми докторами філософії. Особлива увага була приділена принципам студентоцентрованості, взаємоповаги, врахування психології ділових стосунків, структурованості наукової взаємодії у часі, її результативна спрямованість тощо. Обговорення труднощів спільної роботи майбутніх докторів філософії з науковими керівниками, дозволило уточнити інформаційні та організаційні ресурси, які доступні в ІПООД для ефективного вирішення проблем наукової діяльності та комунікації.

 

Гарант освітньої програми зі спеціальності 053 Психологія З. Становських у своєму виступі надала інформацію щодо можливостей освітнього середовища, які створені для майбутніх PhD в ІПООД, акцентувавши увагу на конструктивній взаємодії всіх учасників освітнього процесу, особливо тих, хто може допомогти аспірантам у вирішенні проблемних моментів, які виникають. Вона також мотивувала всіх до ознайомлення з новими публікаціями корисної інформації на сайті Інституту, на каналі ІПООД в Ютубі, е-бібліотеці, нових перспективних заходах, розміщених у календарі подій Інституту. Було обговорено результати проведеного анонімного опитування аспірантів з метою отримання зворотного зв’язку щодо якості освітнього процесу, а також аналізу освітніх запитів аспірантів та пропозицій щодо вдосконалення навчання на третьому науково-освітньому рівні.

 

За підсумками зустрічі і враховуючи освітні потреби та труднощі майбутніх PhD, було сформульовано тематику перспективних заходів, а саме: вебінар для аспірантів та викладачів з питань академічної доброчесності та захід від Психологічного консультативно-тренінгового центру, присвячений конструктивним стратегіям подолання труднощів у виконанні наукового дослідження.