Ефективне спілкування: вміння слухати і чути

Ефективне спілкування: вміння слухати і чути
04.11.2020 19:00

4 листопада 2020 року в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України відбувся вебінар «Ефективне спілкування: вміння слухати і чути»

 

Модератори: Тетяна Калюжна, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки; Алла Самко, старший науковий співробітник відділу андрагогіки.

 

Основна мета вебінару: висвітлення особливостей ефективного спілкування та активного слухання.

 

У вебінарі взяли участь науковці Інституту, слухачі курсів підвищення кваліфікації, фахівці, які працюють у сфері освіти дорослих, науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти, вчителі загальноосвітніх закладів. Під час вебінару відбулася презентація доповідей науковців, де було розглянуто такі тематичні напрями: комунікаційні вміння майбутнього, комунікативна компетентність як уміння ефективно спілкуватись, невербальні засоби слухання, поради для ефективного спілкування.

 

Закцентовано увагу на тому, що ефективне спілкування допомагає людям подолати бар'єри у взаєморозумінні. Розкрито поняття активного слухання та підкреслено, що це досить важка праця, яка вимагає від партнерів по спілкуванню значної уваги, фізичних та розумових зусиль, які слід докласти, щоб «почути» свого співрозмовника, зрозуміти не лише суть його висловлювання, але і його емоційний стан. Висвітлено переваги активного слухання, складові процесу активного слухання, прийоми активного слухання, правила поведінки активного слухача, правила ефективного спілкування та слухання. Підсумовано, що уміння активного слухання – здатність виявляти постійну зацікавленість у тому, що говорить співрозмовник, за допомогою вербальних прийомів: уточнення, перефразування, резюмування, та фізичних прийомів: візуального контакту, використання певних поз та жестів; здатності запам’ятовувати, інтерпретувати та критично аналізувати інформацію, яку надає партнер.

 

Наприкінці вебінару учасникам було запропоновано методику з визначення ступеня вираженості вміння слухати іншу людину. Проведений тест дав можливість кожному перевірити свої можливості та вміння ефективно спілкуватися.