Архів номерів збірника наукових праць

 


Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр. / [редкол. Л.Б. Лук’янова (голова) та ін.]; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – К.; Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2016. – Вип. 1 (12). – 180 с. ЗАВАНТАЖИТИ


Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр. / [редкол.  Л.Б. Лук’янова (голова) та ін.]; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – К.; Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2015. – Вип. 2 (11). – 260 с. ЗАВАНТАЖИТИ


Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр. / [редкол. Л.Б. Лук’янова (голова) та ін.]; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Ніжин: Ви- давець ПП Лисенко М.М., 2015. – Вип. 1 (10). – 272 с. ЗАВАНТАЖИТИ


Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр. / [редкол. Л.Б. Лук’янова (голова) та ін.]; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Луганськ: Вид- во «Ноулідж», 2014. – Вип. 1(8). – 283 с. ЗАВАНТАЖИТИ


Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр. / [редкол. Л.Б. Лук’янова (голова) та ін.]; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Луганськ: Вид- во «Ноулідж», 2013. – Вип. 7. – 360 с. ЗАВАНТАЖИТИ


Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр. / [редкол. Л.Б. Лук’янова (голова) та ін.]; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Ніжин; Видавець П.П. Лисенко М.М., 2013. – Вип. 6. – 289 с. ЗАВАНТАЖИТИ


Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр. / [редкол. Л.Б. Лук’янова (голова) та ін.]; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – К.; Едельвейс, 2012. – Вип. 5. – 306 с. ЗАВАНТАЖИТИ


Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр. / [редкол. Л.Б. Лук’янова (голова) та ін.]; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – К.; Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2012. – Вип. 4. – 288 с. ЗАВАНТАЖИТИ


Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр. [редкол. Л.Б. Лук’янова (голова) та ін.] / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – К.: ТОВ ВД “ЕКМО”, 2011. – Випуск 3, Ч. 2. – 265 с. ЗАВАНТАЖИТИ


Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: збірник наукових праць. – К.; ТОВ ВД „ЕКМО”, 2011. – Випуск 3. – Ч. 1. – 338 с. ЗАВАНТАЖИТИ


Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: збірник наукових праць. – К.; Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2010. – Випуск 2. – 312 с. ЗАВАНТАЖИТИ


Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: збірник наукових праць. – К.; Ніжин: ПП Лисенко, 2009. – Випуск 1. – 244 с. ЗАВАНТАЖИТИ