Психологічний консультативно-тренінговий центр

Директор центру

доктор психологічних наук, професор

Помиткін Едуард Олександрович

 

 

 

Центр заснований при Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

(наказ № 78/2-од  від 24.10.2014 р.)

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Психологічний консультативно-тренінговий центр Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України   

 

 

 

   

    


 

Психологічний консультативно-тренінговий центр

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

пропонує:

 

 

І. Психологічні тренінги:

 

проводить

Едуард Олександрович Помиткін

доктор психологічних наук, професор

 

 

 1. Розвиток духовного потенціалу особистості: мотивація, діагностика, духовна самореалізація.
 2. Життєва позиція особистості: психологічна діагностика та корекція.
 3. Тренінг емоційної рівноваги: управління індивідуальними емоційними траєкторіями.
 4. Ефективне управління мисленням: інтенсивність, спрямованість, конструктивність.
 5. Зустріч з підсвідомістю: таємниці сну, діагностика та корекція сновидінь.
 6. Подолання страхів: від самопізнання до самовдосконалення.
 7. Прийняття стратегічних життєвих рішень: вибір супутника життя.
 8. Прийняття стратегічних життєвих рішень: професійне самовизначення.
 9. Наші сімейні відносини сьогодні і завтра: сумісність, психологічний прогноз і практика гармонізації.
 10. Мистецтво побудови життя: пріоритети та сфери самореалізації особистості.
 11. Психологічна підтримка в професійній діяльності.
 12. Ефективні методи і прийоми самовідновлення: мистецтво релаксації і візуалізації.

Тривалість: від 2 до 6 годин з перервою на обід.

Проведення можливе за наявності 10-15 учасників

 


 

проводить

Оксана Віталіївна Радзімовська

 

 1. Для молодих вчителів «Розвиток професійної ідентичності педагога» - Презентаційна версія (коротка інформація про змістовні модулі тренінгу, міні-лекція, 1-2 вправи) – 1,2-2 години, повна версія (10 годин) – 5 занять по 2 години.
 2. Для учнів ПТНЗ: «Розвиток професійної ідентичності бармена, офіціанта, продавця» - 5 занять по 2 години (10 годин) – скорочена версія, 15 занять по 2 години (30 годин) – повна версія.
 3. Тренінг «Емоційна саморегуляція педагога: прийоми на кожний день» - Презентаційна версія (коротка інформація про змістовні модулі тренінгу, міні-лекція, 1-2 вправи) – 1,2-2 години; повна версія (10 годин) – 5 занять по 2 години.
 4. Тренінг «Хочу, вмію, можу: вольова саморегуляція в роботі вчителя» - Презентаційна версія (коротка інформація про змістовні модулі тренінгу, міні-лекція, 1-2 вправи) – 1,2-2 години; повна версія (10 годин) – 5 занять по 2 години.

 


 

проводить

Зінаїда Ліландіївна Становських

кандидат психологічних наук

 

 1. Гармонія життєдіяльності: як створити баланс праці й відпочинку – 1 денний тренінг тривалістю 6 годин.
 2. «Мої життєві ресурси» - 1 денний тренінг тривалістю 4 години.
 3. Мотиви та смисли професійної самореалізації у дорослих – 1 денний тренінг тривалістю 5 годин.
 4. Психопрофілактика професійних кризових станів – тренінгові заняття тривалістю 2 дні по 5 годин кожне.
 5. Психологічні прийоми й засоби самодопомоги в ситуаціях професійного стресу у педагогічних працівників – 1 денне заняття тривалістю 5 годин.
 6. Стратегії та засоби допомоги людям, що пережили психічну травму – 1 денний тренінг тривалістю 5 годин.
 7. Психологічні особливості роботи та спілкування з дітьми, які пережили психічну травму - 1 денний тренінг тривалістю 5 годин.

 


 

ІІ. Семінари-практикуми

 

проводить

Едуард Олександрович Помиткін

доктор психологічних наук, професор

 

 1. Потреби особистісного розвитку людини на різних вікових етапах: прогноз і причинно-наслідкові зв'язки.
 2. Розвиток свідомості особистості: етапи і перспективи.
 3. Мистецтво управління інтелектуальною активністю особистості.
 4. Психологія спілкування. Бар'єри спілкування та їх подолання.
 5. Психологія духовного розвитку особистості. Теорія, практика, діагностика.
 6. Теорія і практика самовдосконалення особистості. Енциклопедія особистісних якостей і методи їх розвитку.
 7. Психологія сім'ї. Сімейна консультація та психотерапія. Гармонізація сімейних відносин.
 8. Психологічні основи і помилки сімейного виховання.
 9. Вікові потреби розвитку дитини. Особливості чоловічого та жіночого виховання.
 10. Духовно-особистісний підхід у консультуванні та психотерапії. Визначення життєвих цілей та орієнтирів.
 11. Страх в житті людини: підстави та напрямки корекції.
 12. Психологічні основи формування колективу: конгруентність особистості та соціальна єдність.
 13. Професійна орієнтація для старшокласників та дорослих.
 14. Психологічний супровід професійної діяльності. Індивідуальні особливості та стиль професійної самореалізації.
 15. Вплив слова на свідомість і підсвідомість особистості. Психологічні основи ораторської майстерності.

Тривалість - від 2 до 4 годин. Проведення можливе за наявності учасників від 10 осіб.

 


 

проводить

Оксана Віталіївна Радзімовська

 

 1. «Цінуємо кожну хвилину. Тайм-менеджмент в нашому житті» (3-5 занять по 2-2,5 год.) 

 


 

проводить

Олена Віталіївна Шкіренко

 

 1. «Розвиток духовних цінностей особистості» (3 заняття по 2-2,5 год.). Теми, що розглядаються: Психологія і духовні цінності особистості.  Ієрархічна система цінностей особистості. Цінності особистого життя. Сімейні цінності. Соціальні цінності. Професійні цінності особистості. Загальнолюдські цінності. Буттєві (вищі) цінності особистості.
 2. «Шляхом Добра, Краси, Істини, Любові» (3 заняття по 2-2,5 год.) 
 3. «Духовні цінності, духовний потенціал і конструктивне вирішення проблем особистості» (3 заняття по 2-2,5 год.)
 4. Основи психології на англійській мові:«Interesting Facts about Psychology», «Psychology and Spiritual Values»,«How to get along with kids, teachers and parents» (3 заняття по 2-2,5 год.)

 


 

ІІІ. Майстер-класи.

 

проводить

Валентин Васильович Рибалка

доктор психологічних наук, професор

 

 1. «Феномен темпераменту в теорії Б.Й.Цуканова щодо часу у психіці індивіду» 

 


 

проводить

Зінаїда Ліландіївна Становських

кандидат психологічних наук

 

 1. «Моя життєва дорога: гармонізація мотиваційно-смислової сфери особистості» 
 2. «Мої життєві ресурси» 

 


 

IV. Психодіагностика педагогічних працівників, учнів та їх батьків (за запитом).

 

проводить

Зінаїда Ліландіївна Становських

кандидат психологічних наук

 

 1. Психодіагностика проблем труднощів навчальної діяльності у дітей.
 2. Психодіагностика проблем дисципліни та девіантної поведінки учнівської молоді.
 3. Психодіагностика проблем спілкування дітей у родині.
 4. Психодіагностика проблем комунікації в учнівському колективі.
 5. Психодіагностика проблем комунікації у педагогічному колективі.
 6. Психодіагностика психосоматичних проблем у дітей та дорослих.

 


 

V. Індивідуальні консультації.

 

 1. З використанням у процесі надання психологічної допомоги метафоричних асоціативних карт (О.В.Радзімовська).
 2. Інтернет-консультування психологів, педагогів різних регіонів України з широкого кола психолого-педагогічних проблем (В.В.Рибалка, З.Л.Становських)
 3. Індивідуально-психологічне консультування та психокорекційна робота з дітьми шкільного віку з широкого кола проблем (труднощі навчання, труднощі комунікації у родині, труднощі адаптації у дитячому колективі, психосоматичні розлади, проблеми хімічної та психологічної залежності, граничні психічні стани тощо) (З.Л.Становських)
 4. Індивідуально-психологічне консультування та психокорекційна і психотерапевтична робота з дорослими з широкого кола проблем (труднощі професійної діяльності, труднощі комунікації у родині, проблеми психоемоційного виснаження, проблеми професійного вигорання, проблеми особистісного зростання, психосоматичні розлади, проблеми різних видів залежності тощо) (З.Л.Становських)

 


 

VI.Тематика лекцій:

 

проводить

Зінаїда Ліландіївна Становських

кандидат психологічних наук

 

 1. Лекції з широкого кола питань вікової психології для педагогів (за запитом)
 2. Лекції з проблеми професійної саморегуляції та профілактики професійного вигорання у дорослих
 3. Лекції з проблеми спілкування з дітьми різного віку для батьків
 4. Лекції на тему допомоги і самодопомоги в ситуації хронічного соціального стресу
 5. Лекція «Психологічні особливості роботи педагога з дітьми-переселенцями в умовах загальноосвітнього навчального закладу»
 6. Лекція «Психологічні особливості спілкування педагогів з батьками учнів-переселенців в умовах загальноосвітнього навчального закладу»

 


 

VIІ.Розробка грантів

 

      (за спільною тематикою),  Бастун М.В.