Іван Андрійович Зязюн: педагог, вчений, філософ (2017)


Тип ресурсу: бібліографічний покажчик


Упорядник: Л.Штома


Науковий редактор: Н.Ничкало


Рік: 2017


Кількість сторінок: 174


Анотація. Покажчик присвячений І.А. Зязюну – доктору філос. наук, професору, дійсному члену АПН України, засновнику наукової школи пед. майстерності, директору Ін-ту пед. освіти і освіти дорослих АПН України (до лютого 2007р. – Ін-т педагогіки і психології проф. освіти (ІПППО)). У покажчику подано бібліографію наукових праць академіка, літературу про його життя і діяльність, перелік дисертацій, захищених під його керівництвом. Покажчик може бути використаний фахівцями в галузі педагогіки, психології, філософії освіти, мистецтва та інших суміжних дисциплін, для науково-дослідної, науково-методичної, науково-педагогічної та навчально-виховної діяльності.


 

605
12