Нелля Григорівна Ничкало – академік НАПН України (2011)


Тип ресурсу: біобібліографічний покажчик


Упорядники: Л.Штома, Л.Пономаренко


Науковий редактор: П.Рогова


Рік: 2010


Кількість сторінок: 159


Анотація. До біобібліографічного покажчика серії “Академіки НАПН України” вміщено бібліографію, в якій висвітлено життя та діяльність Неллі Григорівни Ничкало, академіка НАПН України, доктора педагогічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, іноземного члена РАО, дійсного члена Міжнародної академії педагогічних наук та Міжнародної академії акмеологічних наук. Представлено науковий доробок вченого за 40 років її наукової діяльності (1969–2010). Це монографії, навчально-методичні посібники, підручники, концепції, програми, довідкові видання, бібліографічні покажчики, статті, вміщені в вітчизняних і зарубіжних збірниках, матеріали наукових конференцій та публікації в періодичних виданнях з проблем неперервної професійної освіти тощо.


 

1317
85