Лідія Олексіївна Хомич: вчений, педагог, особистість (2014)


Тип ресурсу: біобібліографічний покажчик


Упорядник: Л.Штома,


Науковий редактор: І.Зязюн 


Бібліографічний редактор: Л.Штома


Рік: 2014

Кількість сторінок: 64

Анотація. Біобібліографічний покажчик присвячений Л.О.Хомич — доктору педагогічних наук, професору, заступнику директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, знаному українському науковцю в галузі педагогічної освіти. У покажчику подано біографічні відомості, бібліографію наукових праць вченого, перелік дисертацій, захищених під її керівництвом. Покажчик адресовано науковцям, аспірантам, докторантам, викладачам і студентами вищих педагогічних навчальних закладів, слухачам інститутів післядипломної педагогічної освіти, працівникам методичних кабінетів районних і міських відділів освіти, усім, хто цікавиться проблемами гуманізації педагогічної освіти і забезпечення культуровідповідності професійної підготовки вчителя.


 

788
40