Лариса Борисівна Лук’янова – педагог, науковець, особистість (2016)


Тип ресурсу: біобібліографічний покажчик


Упорядник: Л.Штома


Науковий редактор: Н.Ничкало


Рік: 2016


Кількість сторінок: 54


Анотація. До біобібліографічного покажчика вміщено бібліографію, в якій висвітлено життя та діяльність Лариси Борисівни Лук’янової, члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України. Представлено науковий доробок вченого: монографії, навчально-методичні посібники, підручники, концепції, програми, довідкові видання, статті у вітчизняних і зарубіжних збірниках, матеріали наукових конференцій та публікації в періодичних виданнях з проблем екологічної освіти, освіти дорослих, неперервної професійної і педагогічної освіти тощо.


 

743
56