Естетичні та етичні основи розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих педагогічних навчальних закладів


Тип ресурсу: бібліографічний покажчик


Упорядник: Л.Штома


Науковий редактор: І.Зязюн


Рік: 2013


Кількість сторінок: 150 


Анотація. У бібліографічному покажчику представлено перелік філософських, психологічних і педагогічних праць з проблем теорії та історії педагогічної майстерності, педагогічної естетики та етики, психопедагогіки, професійного і особистісного розвитку вчителя й викладача вищого педагогічного навчального закладу. Для науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, викладачів вищих педагогічних начальних закладів різних рівнів акредитації, бібліотечних працівників наукових бібліотек, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами розвитку особистості і професійної майстерності педагога.


 

581
11