Бібліографічний покажчик праць науковців Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (2008–2013)


Тип ресурсу: бібліографічний покажчик


Упорядник: Л.Штома


За загальною редакцією: Н.Ничкало, І.Зязюна


Рік: 2013


Кількість сторінок: 435


Анотація. У бібліографічному покажчику систематизовано публікації наукових співробітників, докторантів, аспірантів та пошукувачів Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПНУкраїни за 5 років. 2008–2013 рр. (Бібліографічний покажчик праць науковців Інститутупедагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. 1993–2008 рр. укладено у 2008 р.) Покажчик адресовано науково-педагогічним та педагогічним кадрам, аспірантам, докторантам, викладачам та керівникам закладів освіти різного типу, слухачам інститутів післядипломної освіти, бібліотечним працівникам, усім, кого цікавить розвиток освіти і науки в Україні.


 

637
51