Бібліографічний покажчик праць науковців Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України (1993–2008)

 


Тип ресурсу: бібліографічний покажчик


Рік видання: 2008


Упорядник: Л.Штома


За загальною редакцією: Н.Ничкало, І.Зязюн


Кількість сторінок: 601


Анотація. У бібліографічному покажчику систематизовано публікації наукових співробітників, докторантів, аспірантів та пошукувачів Інституту педагогічної освіти і освіи дорослих АПН України (до лютого 2007 року – Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України) за 15 років (1993–2008 рр.). Покажчик адресовано науково-педагогічним та педагогічним кадрам, аспірантам, докторантам, викладачам та керівникам закладів освіти різного типу, слухачам інститутів післядипломної освіти, бібліотечним працівникам, усім, кого цікавить розвиток освіти і науки в Україні.


 

628
40