Засідання кафедри

 

08 лютого 2018 року відбулося чергове засідання Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» (протокол № 2/18). Засідання відкрила Сотська Г.І. (завідувач Кафедри), з пропозицією про участь у круглому столі для директорів шкіл на базі Університету менеджменту освіти з нагоди 130-річчя з дня народження А. С. Макаренка спільно з Київським професійно-педагогічним коледжем імені Антона Макаренка та підготовку до звіту діяльності Кафедри; оформлення установчих документів до Мінюсту щодо затвердження журналу Кафедри. На засіданні також виступили: Авшенюк Н.М. (заступник завідувача Кафедри) з пропозиціями до уточнення цілей, обсягів, періодичності статей у журналі «Неперервна професійна освіта ХХІ століття». За результатами засідання у рамках співпраці основних заходів щодо плану роботи Кафедри на 2018 р. прийнято рішення: 1. Затвердити пропозиції Сотської Г. І. про участь у круглому столі для директорів шкіл на базі Університету менеджменту освіти з нагоди 130-річчя з дня народження А. С. Макаренка; підготовку до звіту діяльності Кафедри та список установчих документів для затвердження журналу Кафедри у Мінюсті. 2.Затвердити пропозиції Авшенюк Н.М. щодо уточнення цілей, обсягу та періодичності статей у журналі Кафедри.

 

 


 

 

18 січня 2018 року відбулося чергове засідання Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» (протокол № 01/18). Засідання відкрила Сотська Г.І. (завідувач Кафедри ЮНЕСКО), яка проінформувала про організаційні заходи щодо розробки документації для реєстрації Щорічника Кафедри «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» у Мінюсті (виконавець - Марусинець М.М., член Кафедри), необхідність здійснення моніторингу плану заходів щодо відзначення у 2018 році на рівні ЮНЕСКО 100-річчя від дня народження видатного українського педагога В. Сухомлинського та проінформувати членів Кафедри (виконавець - Постригач Н.О., секретар Кафедри). На засіданні також виступили: Авшенюк Н.М. (заступник завідувача Кафедри), яка проінформувала про необхідність підготовки статей на квітень 2018 року членами Кафедри у перший випуск електронного видання. За результатами засідання у рамках співпраці основних заходів щодо плану роботи Кафедри на 2018 р. прийнято рішення: затвердити алгоритм організаційних заходів щодо реєстрації Щорічника Кафедри у Мінюсті (виконавець - Марусинець М.М.); план моніторингу заходів щодо відзначення у 2018 році на рівні ЮНЕСКО 100-річчя від дня народження видатного українського педагога В. Сухомлинського (виконавець - Постригач Н.О.); пропозиції Авшенюк Н.М. щодо обсягу та вимог до підготовки статей на квітень 2018 року членами Кафедри у перший випуск щорічника Кафедри.

 

 


 

 

21 грудня 2017 року (протокол №12 від 21. 12. 2017 р.) відбулося чергове засідання Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» (протокол № 11/17). Засідання відкрила Авшенюк Н.М. (заступник завідувача Кафедри), яка проінформувала про організаційні заходи щодо проведення конференції «Академічна культура дослідника в освітньому просторі» (Суми, травень 2018 р.); необхідність підготовки документів для затвердження логотипу; назви та самого щорічника Кафедри; розробки вимог до публікацій діяльності Кафедри у Щорічнику. На засіданні також виступили: Кучерявий О. Г. (член Кафедри) з уточненнями до пропозицій членів Кафедри щодо назви електронного щорічника. За результатами засідання у рамках співпраці основних заходів щодо плану роботи Кафедри на 2018 р. прийнято рішення: 1. Затвердити систему організаційних заходів щодо підготовки до конференції «Академічна культура дослідника в освітньому просторі» (Суми, травень 2018 р.). 2. Схвалити план дій щодо підготовки документів на Міністерство Юстиції для затвердження друкованого ЗМІ для створення Щорічника Кафедри. 3. Схвалити пропозиції членів Кафедри щодо остаточної назви Щорічника Кафедри.

 

 


 

 

09 листопада 2017 року відбулося чергове засідання Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» (протокол № 11/17). Засідання відкрила Сотська Г. І., завідувач кафедри, яка проінформувала про стан наповнення бібліографічної бази нормативних документів ЮНЕСКО та необхідність створення електронного журналу щодо діяльності кафедри. На засіданні також виступили: Н. М. Авшенюк (заступник завідувача кафедри) зі звітом про участь у Форумі громадянського суспільства: освіта 2030: від зобов’язань до дій (м. Сувон, Корея, 2017); Кучерявий О. Г. (член кафедри) з пропозиціями щодо рубрик та назви е-журналу кафедри. За результатами засідання прийнято рішення затвердити звіт Н.М. Авшенюк про участі у Форумі громадянського суспільства та пропозиції Кучерявого О. Г. щодо рубрик та назви е-журналу Кафедри. У рамках співпраці основних заходів щодо плану роботи Кафедри на 2017 р. члени кафедри ЮНЕСКО Сулима О.В. (координатор проекту), Котун К.В. (член оргкомітету), Постригач Н.О. (член оргкомітету) та Авшенюк Н.М. (почесний гість) взяли участь у проведенні підсумкової конференції міжнародного українсько-німецького освітнього проекту між містами побратимами Ірпінь (Україна) - Borna (Deutschland) в м. Ірпінь.

 

 


 

 

12 жовтня 2017 року відбулося засідання Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» (протокол № 10/17). На засіданні виступили: Сотська Г. І., доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач Кафедри, яка проінформувала про необхідність ознайомлення співробітників Кафедри з культурною спадщиною України – пам’ятками ЮНЕСКО та роллю ЮНЕСКО в галузі культури, мистецтва та освіти; Авшенюк Н.М., доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник завідувача Кафедри з пропозиціями до пріоритетних напрямів роботи Кафедри на 2018 рік. За результатами засідання було прийнято до відома інформацію Сотської Г.І. про ознайомлення співробітників Кафедри з культурною спадщиною України – пам’ятками ЮНЕСКО, роллю ЮНЕСКО в галузі культури, мистецтва та освіти та схвалено пропозиції Авшенюк Н.М. до плану роботи Кафедри на 2018 рік.

 

 


 

 

18 вересня 2017 року відбулося засідання Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» (протокол № 9/17). На засіданні виступили: Сотська Г. І., доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач Кафедри, яка проінформувала про необхідність внесення пропозицій щодо спільних заходів у межах мережевої взаємодії, розширення партнерських зв’язків на 1918 рік. За результатами засідання було схвалено внести пропозиції співробітниками Кафедри до зведеного переліку заходів Кафедр ЮНЕСКО в Україні, підтриманих Координаційною Радою Програми «UNITWIN/Кафедри ЮНЕСКО» в Україні.

 

 

 


 

 

03 липня 2017 року відбулося засідання Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» (протокол № 6/17). На засіданні виступили: Сотська Г. І., доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач Кафедри, яка проінформувала про результати  підсумкового Звіту про діяльність Кафедри на Національній комісії у справах ЮНЕСКО у 2017 році; Філіпчук Н.О., кандидат педагогічних наук, співробітник Кафедри з пропозиціями щодо підготовки та проведення V Науково-практичної конференції «Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи» (28 – 29 вересня 2017 року,  Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник). За результатами засідання ухвалили: підготувати пропозиції  щодо підготовки та проведення V Науково-практичної конференції «Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи» у рамках плану роботи Кафедри.

 

 

 


 

 

26 червня 2017 року відбулося засідання Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» (протокол № 6/17). Засідання відкрила Сотська Г. І., доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач Кафедри, яка проінформувала про стан підготовки до підсумкового Звіту про діяльність Кафедри на Національній комісії у справах ЮНЕСКО у 2017 році. За результатами засідання прийнято рішення затвердити Звіт про діяльність Кафедри на Національній комісії у справах ЮНЕСКО у 2017 році. У рамках співпраці основних заходів щодо плану роботи Кафедри на 2017 р. старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, член кафедри ЮНЕСКО, кандидат педагогічних наук Сулима О.В. взяла участь у розробці та проведенні міжнародного українсько-німецького освітнього проекту між містами побратимами Ірпінь (Україна) - Borna (Deutschland, Федративна земля Саксонія), де мала унікальну можливість ознайомимитися з історією та традиціями, школами та мешканцями міста.

 

 


 

 

15 травня 2017 року відбулося засідання Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» (протокол № 5/17). Засідання відкрила Сотська Г. І., доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач Кафедри, яка проінформувала про введення до складу кафедри Кучерявого О. Г. – доктора педагогічних наук, професора, провідного наукового співробітника відділу змісту і технологій навчання дорослих ІПООД НАПН України; Постригач Н. О. – кандидата біологічних наук, старшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих ІПООД НАПН України; про доповнення пропозицій до плану роботи Національної комісії України у справах ЮНЕСКО у 2017 році. За результатами засідання було прийнято рішення: про обрання до складу членів Кафедри Кучерявого О. Г. та Постригач Н. О. та необхідність подання пропозицій до плану роботи Національної комісії України у справах ЮНЕСКО у 2017 році; у рамках святкування Дня Науки в Україні взяти участь у: Методологічному семінарі «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів» (18 травня 2017 р., Хмельницький національний університет); Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Академічна культура дослідника в освітньому просторі» (18 травня 2017 р., Сумський державний педагогічний університет імені Антона Макаренка, НАПН України).

 

 


 

 

20 квітня 2017 року відбулося засідання Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» (протокол № 4/17). Засідання відкрила Сотська Г.І., доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач Кафедри, яка акцентувала увагу на необхідності розширення Бази даних по стратегічних документах ЮНЕСКО. Обговорювалося питання створення щорічника за результатами діяльності кафедри ЮНЕСКО (Сотська Г. І.) та словника (тезауруса) термінів за основними напрямами діяльності ЮНЕСКО (Авшенюк Н. М.). За результатами засідання ухвалили: підготувати пропозиції щодо напрямів роботи Кафедри, які будуть висвітлюватися в щорічнику діяльності Кафедри; взяти участь у круглому столі «Професійна підготовка фахівців у сучасній вищій школі на андрагогічних засадах: потреби і реалії» НАПН України (квітень 2017 року, м. Львів). 

 

 

 


 

 

13 березня 2017 року відбулося засідання Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» (протокол № 3/17). Обговорювалися питання підготовки пропозицій Кафедри до плану роботи Національної комісії України у справах ЮНЕСКО у 2017 році; про проведення заходів відповідно до плану роботи Кафедри (березень 2017 р.). За результатами засідання схвалили : співробітникам Кафедри підготувати пропозиції до плану роботи Національної комісії України у справах ЮНЕСКО у 2017 році. У рамках Плану роботи Національної комісії України у справах ЮНЕСКО у 2017 році співробітники Кафедри (Авшенюк Н.М. та Сулима О.В.) взяли участь участь у розробці та проведенні конкурсу "Учитель, який прагне змін" для вчителів Управління освіти і науки Ірпінської міської ради, були членами експертної комісії конкурсу.

 

 

 

 


 

 

02 лютого 2017 року відбулося засідання Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» (протокол № 2/17). Обговорювалися питання щодо налагодження співробітництва Кафедри з вищими навчальними закладами, науковими установами; роботи над проектом концепції Кафедри; основних заходів відповідно до плану роботи Кафедри (лютий 2017 р.). За результатами засідання схвалили: налагодити професійну комунікацію з вищими навчальними закладами, науковими установами, організаціями у регіонах України щодо спільної діяльності з метою реалізації завдань Кафедри; співробітникам надати конкретні пропозиції до Концепції роботи Кафедри, ґрунтуючись на нормативних документах ЮНЕСКО з проблем неперервної освіти; взяти участь у Всеукраїнському студентському форумі «Допоки не виховаєш в собі українця» на базі Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка (15 лютого 2017 р.) та у відзначенні Міжнародного дня рідної мови (21 лютого 2017 р.) на базі Сумського державного педагогічного університету імені Антона Макаренка.

 

 


 

 

19 січня 2017 року відбулося засідання кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» (протокол № 1/17).  Під час засідання порушувалися питання щодо забезпечення діяльності Кафедри нормативними документами ЮНЕСКО у сфері освіти, неперервної освіти, освіти дорослих та про перспективи створення бази даних з проблем неперервної професійної освіти.  За результатами засідання було схвалено про необхідність усім  членам Кафедри ознайомлення і студіювання таких нормативних документів ЮНЕСКО у сфері освіти, як: «Інчхонська декларація. Освіта – 2013: забезпечення всезагальної інклюзивної і справедливої якісної освіти і навчання упродовж життя» (Республіка Корея, Всесвітній форум з питань освіти, 2015), «Доповідь ЮНЕСКО з науки: на шляху до 20130 року» (2015), «Переосмислюючи освіту: освіта як загальне благо?» (2015), Всесвітня доповідь з моніторингу «Освіта для всіх» (2015), «Маскатська угода» (Глобальна нарада по програмі «Освіта для всіх», 2014), «Керівництво і рекомендації з переорієнтації педагогічної освіти на вирішення завдань сталого розвитку» (2005) та ін., а також здійснення пошукової, дослідницької роботи щодо створення бази даних з проблем неперервної професійної освіти (монографії, періодика, навчально-методичні праці тощо).

 

 


 

 

15 грудня 2016 року відбулося засідання кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» (протокол № 2/16). Засідання відкрила Сотська Г.І., доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач Кафедри, яка акцентувала увагу на  необхідності підготовки Плану роботи Кафедри на 2017 рік з урахуванням завдань діяльності відповідно до Угоди між ЮНЕСКО та Національною академією педагогічних наук України про створення Кафедри, а також про написання проекту Угоди про співпрацю у межах налагодження співробітництва з навчальними закладами України. На засіданні Вовк М.П., доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, представила проект Угоди про співпрацю університетів, організацій, громадських інституцій з Кафедрою ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття». Після обговорення ухвалили: співробітникам кафедри підготувати пропозиції до Плану роботи Кафедри на 2017 рік до 15.01.2017 р.; затвердити проект Угоди про співпрацю університетів, організацій, громадських інституцій з Кафедрою ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття», а також активізувати роботу щодо налагодження співробітництва з університетами, організаціями, науковими установами, громадськими інституціями з метою вирішення завдань Кафедри відповідно до Угоди між ЮНЕСКО та Національною академією педагогічних наук України про створення Кафедри.

 

 


 

 

10 листопада 2016 року відбулося засідання кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» (протокол № 1/16). На засідання кафедри розглядалися питання щодо підготовки презентаційних матеріалів про напрями діяльності Кафедри та розробки проекту Концепції діяльності Кафедри на основі пріоритетних завдань, зафіксованих в Угоді між ЮНЕСКО та Національною академією педагогічних наук України. В обговоренні взяли участь Сотська Г.І., доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач Кафедри, Авшенюк Н.М., доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник завідувача Кафедри, Бастун М.В., кандидат психологічних наук, секретар Кафедри, Вовк М.П., доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, Гомеля Н.С., кандидат педагогічних наук, Дяченко Л.М., кандидат педагогічних наук, Марусинець М.М., кандидат філологічних наук, Сулима О.О., кандидат педагогічних наук. Після обговорення ухвалили: розмістити на сайті Кафедри Угоду між ЮНЕСКО (Генеральний директор ЮНЕСКО Ірина Бокова) та Національною академією педагогічних наук України (Президент НАПН України Василь Кремень) про створення Кафедри; подати до друку у періодичні видання презентаційні матеріали, підготовлені М.П. Вовк, М.М. Марусинець до 30.01.2017 р.; підготувати проект Концепції діяльності Кафедри до 15.02.2017 р.; затвердити за співробітниками кафедри такі підрозділи Концепції: загальні положення – Г.І. Сотська, міжнародна діяльність – Н.М. Авшенюк, нормативна база – М.П. Вовк, інформаційні ресурси – Н.С. Гомеля, співпраця з університетами, інституціями, організаціями – Л.М. Дяченко, М.М. Марусинець, О.О. Сулима.