Прийом в аспірантуру та докторантуру

 


 

Оголошено прийом на здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії 2019

 


 

Правила прийому до аспірантури та докторантури в 2019 році

 


 

Склад приймальної комісії ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України в 2019 році

 


 

Склад випускових предметних (циклових) комісій ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України в 2019 році

 


 

Положення про приймальну комісію в 2019 році

 


 

Програми для здобувачів вищої освіти ступеня Доктор Філософії:

 

за спеціальністю 011 "Освітні, педагогічні науки"   |   за спеціальністю 053 "Психологія"