Відділ змісту і технологій навчання дорослих

e-mail : vpee2011@ukr.net 

 

сайт відділу  http://ipoodziopo2015.com.ua/

 

facebook  зміст інституту 

 

Зважаючи на сучасні тенденції трансформації освіти, розширилось коло пріоритетних напрямів науково-дослідницької та практичної діяльності відділів педагогічної майстерності та змісту та організації педагогічної освіти, які у січні 2016 р., реорганізовано у відділ змісту і технологій навчання дорослих. Завідувач відділу доктор педагогічних наук, професор Лавріненко Олександр Андрійович.

 

В структуру відділу змісту і технологій навчання дорослих входить дві лабораторії: технологій навчання дорослих та педагогічної майстерності в системі освіти дорослих.

 

Лабораторія педагогічної майстерності в системі освіти дорослих досліджує проблему «Моніторинг якості педагогічної освіти», що окреслює питання теорії і практики педагогічної майстерності, питання культури наукового мовлення, проведення моніторингу якості педагогічної освіти в контексті її євроінтеграції.

 

Лабораторія технологій навчання дорослих (керівник теми НДР доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник Сотська Галина Іванівна) досліджує проблему «Естетичні та етичні чинники розвитку професійного досвіду викладачів вищих педагогічних навчальних закладів» РK 0114U003167. Основними напрямами є: обґрунтування естетичних та етичних чинників розвитку професійного досвіду викладачів вищих педагогічних навчальних закладів; історико-педагогічний аналіз розвитку професійного досвіду, педагогічної майстерності українських митців, вітчизняних педагогів; творчий розвиток особистості педагога засобами мистецтва; етичні та естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих навчальних закладів тощо.

 

Відділ змісту та організації педагогічної освіти був створений на базі відділу педагогічної естетики та етики у січні 2015 р. Відділ засновано у 1995 р. як лабораторія педагогіки і психології мистецької освіти Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України. У 2007 р. лабораторія була реорганізована у відділ педагогічної естетики та етики Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України. У 2016 році відділ змісту та організації педагогічної освіти реорганізовано у відділ змісту та технологій навчання дорослих. Перший завідувач – доктор педагогічних наук, професор Оксана Петрівна Рудницька – теоретик мистецької освіти в Україні: обґрунтувала методологічні, теоретичні та методичні основи мистецької педагогіки. О. Рудницька в історію вітчизняної педагогічної науки увійшла як один із теоретиків мистецької освіти, яка обґрунтувала концептуальні засади і розробила методологічні, теоретичні та методичні основи мистецької педагогіки. У 2003 р. за навчальний посібник «Педагогіка: загальна та мистецька» була удостоєна посмертно Першої премії АПН України у номінації «За кращу науково-методичну роботу для вчителів, викладачів».

 

З 2002 –2004 рр., 2007 р. по вересень 2014 р. – відділ очолювала Олена Миколаївна Отич – доктор педагогічних наук, професор, яка стала засновником наукової школи проблеми етико-естетичних засад розвитку особистості вчителя, педагогічної майстерності, професійного досвіду, педагогічної культури, аксіологічного зорієнтованого світогляду, духовного потенціалу. Упродовж 2004 – 2007 рр. обов'язки завідувача відділу виконувала кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Світлана Олександрівна Соломаха, яка досліджує проблеми розвитку педагогічної майстерності і художньо-естетичного світогляду викладачів мистецьких дисциплін. З жовтня 2014 року в.о. завідувача відділу педагогічної естетики та етики була призначена кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Наталія Олександрівна Філіпчук, яка займається дослідженням проблем історії розвитку музичної освіти на західноукраїнських землях. З січня 2015 р. завідувачем відділу є доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник Сотська Галина Іванівна, яка досліджує проблеми розвитку естетичного досвіду, формування естетичної культури вчителів образотворчого мистецтва. З 2011 р. співробітники відділу двічі на рік разом з колегами Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка видають фаховий збірник наукових праць «Естетика і етика педагогічної дії», у якому висвітлюються результати наукових досліджень з проблем філософії і психології педагогічної дії, естетичних і етичних засад педагогічної майстерності, теорії, історії та методики мистецької освіти, інноваційних технологій мистецької і педагогічної освіти, а також вміщено інформацію про нові видання в галузі мистецької педагогіки та науково-педагогічні й мистецько-педагогічні заходи.

 

Результати науково-дослідної роботи 

 

Розвиток і саморозвиток педагогічної майстерності майбутніх учителів: колективна монографія / Зязюн І.А., Лавріненко О.А., Солдатенко М.М., Семеног О.М., Пономаревський С.Б., Іванова Т.В., Боровік О.М., Грищенко О.А., Тринус О.В., Падалка О.С. - К. : Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 2015. - 340 с. ЗАВАНТАЖИТИ

 

Лавріненко О.А. Тренінги розвитку і саморозвитку педагогічної майстерності викладача ВНЗ : посіб. для магістрантів, викладачів вищ. навч. закладів / Олександр Андрійович Лавріненко. – К. : Інститут педагогічної освіти і  освіти дорослих НАПН України ЗАВАНТАЖИТИ

 

Пономаревський С.Б. Навчально-виховні технології в сучасних українських школах / C.Б.Пономаревський. - К. : Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 2015. - 138 с. ЗАВАНТАЖИТИ

 

Солдатенко М.М. Саморозвиток педагогічної майстерності викладача в умовах інформаційно-технологічного суспільства: посібник / Солдатенко М.М. – К: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 2015. – 153с. ЗАВАНТАЖИТИ

 

Тринус О.В. Саморозвиток педагогічної майстерності молодого вчителя: історичний аспект : посібник / Олена Тринус. - К. : Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 2015. – 108 с. ЗАВАНТАЖИТИ

 

Семеног О. Інтегративні основи розвитку педагогічної майстерності вчителя гуманітарних дисциплін: посіб. / Олена Семеног, Ольга Грищенко. – К : Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 2015. –  217с. ЗАВАНТАЖИТИ