Відділ теорії і практики педагогічної освіти імені І.Зязюна

vpee2011@ukr.net  |  ipoodziopo2015.com.ua

 

Відділ теорії і практики педагогічної освіти імені І.Зязюна (колишня назва - змісту і технологій навчання дорослих) Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України було створено у січні 2017 році на базі двох структурних підрозділів – відділу педагогічної майстерності та відділу змісту та організації педагогічної освіти (постанова НАПН України № 1-2/1-8 від 5 січня 2017 року) читати історію відділуСпівробітники відділу здійснюють роботу над двома фундаментальними науково-дослідними дослідженнями:

 

1. «Моніторинг якості педагогічної освіти» (РК № 0116U001466, 2016-2018 рр., керівник теми – д.пед.н., професор Олександр Лавріненко). Мета дослідження – розроблення критеріїв та методики діагностики якості педагогічної освіти і здійснення її моніторингу, обґрунтування теоретичних та методичних засад моніторингу якості навчального процесу у вищому педагогічному навчальному закладі та експериментальна перевірка його теоретичної моделі. Очікувані результати НДР: навчальний посібник «Якість педагогічної освіти України: тенденції і перспективи» (8,0 др.арк.); методичний посібник  «Педагогічний досвід: моніторинг та перспективи формування» (8,0 др.арк.); практичний посібник «Моніторингові технології в педагогічній освіті»  (8,0 др.арк.); методичні рекомендації: «Методичні рекомендації з моніторингу якості педагогічної освіти бакалаврів у вищих навчальних закладах» (3,0 др.арк.); «Методичні рекомендації з моніторингу якості підготовки магістрів педагогічного профілю (2,0 др.арк.); навчальні програми: «Технології моніторингу педагогічної майстерності вчителя»: програма для керівників загальноосвітніх та професійних закладів освіти (2,0 др.арк.); «Моніторинг якості педагогічної практики майбутніх учителів» (2,0 др.арк.); статті.

 

2. «Технології навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти» (РК № 0117U001072, 2017-2019 рр., керівник теми – д.пед.н., с.н.с. Мирослава Вовк). Мета дослідження – обґрунтування й розроблення технологій навчання дорослих, виявлення та експериментальна перевірка педагогічних умов впровадження означених технологій у формальну і неформальну освіту різних категорій дорослого населення. Очікувані результати НДР: монографія «Навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти: теорія і практика» (20,0 др.арк.); практичні посібники  «Технології навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти» (14,0 др.арк.); «Технології підготовки  педагогічного персоналу для роботи з дорослим населенням» (8,0 др.арк); методичні рекомендації  «Мережеві технології навчання дорослих в умовах формальної і неформальної світи» (4,0 др. арк.); «Тренінгові технології навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти» (4,0 др.арк.); статті.

 

Відділ підтримує творчий зв’язок з навчальними закладами, на базі яких здійснюється експериментальна робота та впроваджуються результати дослідження: Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка, Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського, Донецький національний університет, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, Сумський державний педагогічний університет імені Антона Макаренка, Сумський інститут  післядипломної педагогічної освіти, Інститут мистецтв НПУ ім. М.П. Драгоманова, Бердянський державний педагогічний університет, Полтавський інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

 

З метою активізації науково-практичної діяльності у сфері освіти, розвитку і саморозвитку педагогічної майстерності педагогів, професійного розвитку упродовж життя особистості співробітники відділу стали ініціаторами створення мережі центрів педагогічної майстерності на базі вищих навчальних закладів та загальноосвітніх навчальних закладів (Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка; Київського національного університету технологій та дизайну; Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;  Українського колежу імені В.О. Сухомлинського; гімназії № 153 імені О.С. Пушкіна, м. Київ) та Громадської науково-педагогічної організації «Академія педагогічної майстерності та навчання дорослих».

 

З 2011 року співробітники відділу разом з колегами Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка двічі на рік видають фаховий збірник наукових праць «Естетика і етика педагогічної дії», у якому висвітлюються результати наукових досліджень з проблем філософії і психології педагогічної дії, естетичних і етичних засад педагогічної майстерності, теорії, історії та методики мистецької освіти, інноваційних технологій мистецької і педагогічної освіти, а також вміщено інформацію про нові видання в галузі мистецької педагогіки та науково-педагогічні й мистецько-педагогічні заходи.

 

Починаючи з 2001 року відділ є незмінним організатором щорічних Міжнародних педагогічно-мистецьких читань памяті професора О.П. Рудницької, за результатами яких виходять друком збірники матеріалів «Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей».

 

 


  Співробітники  


 

 

Лавріненко Олександр Андрійович 

доктор педагогічних наук, професор

pedmeister@ukr.net

 

завідувач відділу

 

 

 

 

 |  E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  Facebook  |                           

 

 

 

 |  Переглянути профіль CV  |

 

   

 


 

 

Вовк Мирослава Петрівна 

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник

miravovk79@gmail.com

 

головний науковий співробітник

 

 

 

 

|  E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  Facebook  |                         

 

 

 

Переглянути профіль CV  |

 

 


 

 

Кучерявий Олександр Георгійович 

доктор педагогічних наук, професор

vpee2011@ukr.net

 

провідний науковий співробітник

 

 

 

 

| E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  Facebook  |                           

 

 

 

Переглянути профіль CV  |

 

   

 


 

 

Солдатенко Микола Миколайович 

доктор педагогічних наук, професор

teor-istorpm@ukr.net

 

провідний науковий співробітник

 

 

 

 

|  E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  Facebook  |                          

 

 

 

Переглянути профіль CV  |

   

 


 

 

Філіпчук Наталія Олександрівна 

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

vpee2011@ukr.net

 

провідний науковий співробітник

 

 

 

 

|  E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  Facebook  |                             

 

 

 

Переглянути профіль CV  |

   

 


 

 

Соломаха Світлана Олександрівна 

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

solomaha_sv@ukr.net

 

старший науковий співробітник

 

 

 

 

|  E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  Facebook  |                          

 

 

 

Переглянути профіль CV  |

 

   

 


 

 

Грищенко Юлія Валеріївна 

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

ulia2002@i.ua

 

старший науковий співробітник

 

 

 

 

|  E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  Facebook  |                             

 

 

 

Переглянути профіль CV  |

 

   

 


 

 

Султанова Лейла Юріївна 

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

leilasultanova22.07@gmail.com

 

старший науковий співробітник

 

 

 

 

|  E-бібліотека НАПН України  |  Google Scholar  |  ORCID  |  Facebook  |                               

 

 

 

Переглянути профіль CV  |