Рада молодих науковців

 

Рада молодих науковців є добровільним об’єднанням, створеним з метою активізації наукових досліджень, сприяння професійному зростанню та захисту соціальних інтересів молодих науковців. Відповідно до прийнятого положення «Про раду молодих науковців» (Затвердженого Вченою радою ІПООД НАПН України від 28.01.2016) молодими  науковцями  вважаються  доктори  і  кандидати  наук, докторанти, аспіранти, викладачі, здобувачі, наукові працівники і співробітники ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, які активно займаються науково-дослідною роботою, віком до 40 років включно.

 

Склад Ради молодих науковців

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих

імені Івана Зязюна НАПН України

 

Голова ради

 

Котун Кирил Васильович - старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, кандидат педагогічних наук, член кафедри ЮНЕСКО "Неперервна професійна освіта ХХІ століття" НАПН України.

 

 

Заступник голови ради

 

Марусинець Маріанна Михайлівна старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, кандидат філологічних наук, член кафедри ЮНЕСКО "Неперервна професійна освіта ХХІ століття" НАПН України

 

 

Секретар ради

 

Кобюк Юлія Миколаївна - заступник завідувача відділу аспірантури і докторантури Інституту.

 

 

Члени ради:

 

Годлевська Катерина Василівна - старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, кандидат педагогічних наук, член кафедри ЮНЕСКО "Неперервна професійна освіта ХХІ століття" НАПН України.

 

Вовк Мирослава Петрівна - завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, член кафедри ЮНЕСКО "Неперервна професійна освіта ХХІ століття" НАПН України (асоційований член ради).

 

Дяченко Людмила Миколаївна  - старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, кандидат педагогічних наук, член кафедри ЮНЕСКО "Неперервна професійна освіта ХХІ століття" НАПН України (асоційований член ради).

 

Заєць Іван Віталійович - молодший науковий співробітник відділу психології праці.

 

Котирло Тамара Володимирівна - старший науковий співробітник відділу андрагогіки (асоційований член ради).

 

Піддячий Володимир Миколайович - старший науковий співробітник відділу андрагогіки, кандидат педагогічних наук.

 

Іванова Оксана Вікторівна - науковий співробітник відділу психології праці, кандидат психологічних наук.