Рада молодих науковців

 

Рада молодих науковців є добровільним об’єднанням, створеним з метою активізації наукових досліджень, сприяння професійному зростанню та захисту соціальних інтересів молодих науковців. Відповідно до прийнятого положення «Про раду молодих науковців» (від 28.01.2016 Вченою радою ІПООД НАПН України) молодими  науковцями  вважаються  доктори  і  кандидати  наук, докторанти, аспіранти, викладачі, здобувачі, наукові працівники і співробітники ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, які активно займаються науково-дослідною роботою, віком до 40 років включно.

 

Склад Ради молодих науковців

ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України