Результати НДР

 


Науково-дослідна робота 2014-2016

"Теорія і практика особистісного і професійного розвитку дорослого населення"


 

Монографія «Особистісний і професійний розвиток дорослих: теорія і практика» (авт. О.Аніщенко, О.Баніт, О.Василенко, О.ВолярськаН.Дорошенко, С.Зінченко, Л.Сігаєва)  переглянути

 

Монографія «Підготовка педагогічного персоналу для роботи з дорослими: теоретичний і методичний аспекти» (авт. Л.Лук'яновапереглянути

 

Посібник «Особистісний розвиток дорослих у неперервній професійній освіті» (авт. О.Аніщенко, О.Баніт, О.Василенко, О.Волярська, Н.Дорошенко, С.Зінченко, Л.Сігаєва) переглянути

 


Науково-дослідна робота 2014-2016

"Формування готовності майбутнього вчителя до інноваційної діяльності"


 

Монографія «Формування готовності майбутніх вчителів до інноваційної діяльності: теорія і практика» (авт. О.Огієнко, Т.Калюжна, Л.Мільто, Ю.Радченко, К.Котунпереглянути

 

Посібник «Інноваційні педагогічні технології» (авт. О.Огієнко, Т.Калюжна, Ю.Красильник, Ю.Радченко, Л.Мільто, К.Годлевська, Ю.Кобюкпереглянути

 

Методичні рекомендації «Підготовка майбутнього вчителя до застосування інформаційно-комунікативних технологій у професійній діяльності» (авт. К.Годлевська, Ю.Кобюкпереглянути

 

Методичні рекомендації «Підготовка майбутнього вчителя до застосування інтерактивних технологій у професійній діяльності» (авт. Ю.Кобюкпереглянути

 

Навчальна програма «Інноваційні педагогічні технології» (авт. О.Огієнкопереглянути

 

Словник термінів «Інноваційна діяльність вчителя: термінологічний словник» (авт. О.Огієнко, Т.Калюжна, Л.Мільто, Ю.Радченко, Ю.Красильник, К.Котунпереглянути

 


Науково-дослідна робота 2014-2016

"Культурологічний підхід у підготовці майбутнього педагога до виховної діяльності"


 

Монографія «Теоретичні засади культурологічного підходу у підготовці майбутнього педагога до виховної діяльності» (авт. Л.Хомич, Т.Усатенко, С.Машкіна, Т.Шахрайпереглянути

 

Посібник «Професійна підготовка майбутнього педагога до виховної діяльності» (авт. Л.Кондратова, З.Гаркавенко, Г.Лактіоновапереглянути

 

Методичні рекомендації «Виховна діяльність майбутнього педагога на основі культурологічного підходу» (авт. Н.Шарошкінапереглянути

 

Методичні рекомендації «Технології професійної підготовки педагога до виховної діяльності» переглянути

 


Науково-дослідна робота 2014-2016

"Естетичні та етичні чинники розвитку професійного досвіду викладачів вищих педагогічних навчальних закладів"


 

Монографія «Естетичні та етичні чинники розвитку професійного досвіду викладачів вищих педагогічних навчальних закладів» (авт. Г.Сотська, С.Соломаха, Н.Гомеля, М.Вовк, Ю.Грищенко, Н.Філіпчук, Т.Котирло) переглянути

 

Монографія «Розвиток професійного досвіду педагогів-музикантів у вищих навчальних закладах України (ХVІІІ – ХХ ст.)» (авт. Ю.Грищенко, Н.Філіпчук, Т.Котирлопереглянути

 

Посібник «Естетичні та етичні чинники розвитку когнітивного досвіду викладачів художньої культури вищих педагогічних навчальних закладів» (авт. С.Соломахапереглянути

 

Методичні рекомендації «Розвиток естетичного досвіду викладачів образотворчого мистецтва вищих педагогічних навчальних закладів» переглянути

 

Методичні рекомендації «Естетичні та етичні чинники розвитку комунікативного досвіду викладачів філологічних дисциплін вищих педагогічних навчальних закладів» (авт. Н.Гомеля, Н.Флегонтовапереглянути

 

Методичні рекомендації «Естетичні та етичні чинники розвитку практичного досвіду викладачів фізико-математичних дисциплін вищих педагогічних навчальних закладів» (авт. О.Кутовапереглянути

 

Бібліографічний покажчик «Естетичні та етичні чинники розвитку професійного досвіду  викладачів вищих педагогічних навчальних  закладів» (упоряд. Л.Штомапереглянути

 


Науково-дослідна робота 2014-2016

"Тенденції професійного розвитку вчителів у країнах Європейського Союзу і Сполучених штатів Америки"


 

Монографія «Тенденції професійного розвитку вчителів у країнах Європейського Союзу і Сполучених Штатах Америки» (авт. Л.Дяченко, М.Марусинець, Н.Пазюра, Н.Постригач, Я.Пилинськийпереглянути

 

Методичні рекомендації «Емоційно-естетична та оптимістична основи професійного розвитку вчителів» (авт. В.Кудінпереглянути

 

Методичні рекомендації «Вчитель як суб’єкт міжнародної освітньої діяльності: досвід англомовних країн» (авт. Н.Авшенюкпереглянути 

 

Методичні рекомендації «Особливості професійного розвитку вчителів у країнах ЄС» (авт. Л.Дяченко, Н.Постригачпереглянути

 


Науково-дослідна робота 2014-2016

"Психолого-педагогічні технології відбору учнівської молоді до вищих навчальних закладів педагогічного профілю"


 

Монографія «Психолого-педагогічні технології відбору учнівської молоді до вищих навчальних закладів педагогічного профілю» (авт. Є.Єгорова, І.Заєць, О.Ігнатович, В.Кобченко, Н.Литвинова, І.Марченко, О.Мерзлякова, В.Синявський, А.Шевенко, Г.Татаурова-Осикапереглянути

 

Методичні рекомендації «Методичне забезпечення відбору учнівської молоді до вищих навчальних закладів педагогічного профілю» (авт. А.Шевенкопереглянути

 


Науково-дослідна робота 2014-2016

"Психологічні особливості підготовки педагогічних працівників до розвитку духовного потенціалу учнівської молоді"


 

Монографія «Психологічні основи підготовки педагогічних працівників до розвитку духовного потенціалу учнівської молоді» (авт. Е.Помиткін, В.Рибалка, О.Радзімовська, О.Шкіренко, Н.Павлик, З.Становських, М.Бастун, М.Жмурко) переглянути

 

Монографія «Психологічні особливості підготовки педагогічних працівників до розвитку духовного потенціалу учнівської молоді» (авт. Е.Помиткінпереглянути

 

Посібник  «Методологічні проблеми наукової психології» (авт. В.Рибалка) переглянути

 

Посібник «Психологічні особливості підготовки педагогів до духовно-орієнтованої розвивальної взаємодії з учнями» (авт. З.Становських, О.Радзімовська, О.Шкіренкопереглянути

 

Методичні рекомендації «Психологічні особливості розвитку духовних якостей характеру особистості в навчально-виховному процесі» (авт. Н.Волошко, Н.Павлик) переглянути

 

Методичні рекомендації «Діалогічні засади підготовки педагогічних працівників до розвитку духовного потенціалу учнів» (авт. М.Бастунпереглянути

 

Методичні рекомендації «Викладання психології для учнів старших класів: методичні рекомендації» (авт. Е.Помиткінпереглянути

 

 


Науково-дослідна робота 2011-2013

"Теоретико-методологічні і методичні засади освіти дорослих"


 

Монографія «Освіта дорослих: теоретичні і методологічні засади» (авт. Л.Лук’янова, Л.Сігаєва, О.Аніщенко, С.Зінченко, О.Баніт, О.Василенко) переглянути

 

Монографія «Професійне навчання дорослого населення: теоретико-методологічні засади» (авт. Н.Ничкало, В.Радкевич, О.Щербак, Н.Дорошенко, О.Василенко, В.Скульськапереглянути

 

Концепція розвитку освіти дорослих в Україні (авт.укл. Л.Лук’яновапереглянути

 

Монографія «Формування у дорослих сучасної наукової картини світу» (авт. С.Гончаренкопереглянути

 

Посібник «Сучасні технології освіти дорослих» (авт. Л.Лук’янова, О.Аніщенко, Л.Сігаєва, С.Зінченко, О.Баніт, Н.Дорошенкопереглянути

 

Методичні рекомендації  «Методичні засади підвищення графічної грамотності робітників за кредитно-модульною системою» (авт.Н.Дорошенко) переглянути

 

Термінологічний словник «Освіта дорослих» (авт. Л.Лук'янова, О.Аніщенко) переглянути

 


Науково-дослідна робота 2011-2013

"Інформаційно-технологічне забезпечення професійної підготовки сучасного вчителя"


 

Монографія «Підготовка сучасного вчителя: інформаційно-технологічне забезпечення»

(авт. О.Огієнко, Т.Калюжна, Ю.Красильник, Л.Мільто, Ю.Радченко, Т.Гончарук, К.Годлевська, Н.Вінникпереглянути

 

Посібник «Теорія і технологія розв’язання педагогічних задач» (авт. Л.Мільтопереглянути

 

Посібник «Методи теорії ймовірностей і математичної статистики у підготовці майбутнього вчителя до науково-дослідної роботи» (авт. С.Тищенко, П.Воловикпереглянути

 

Методичні рекомендації «Дистанційна педагогічна освіта: зарубіжний та вітчизняний досвід» (авт. О.Огієнко) переглянути

 

Методичні рекомендації «Методика викладання економіки: інформаційно-технологічний супровід» (авт. І.Артеменко) переглянути

 

Методичні рекомендації «Сучасні інформаційні технології у професійній підготовці майбутніх вчителів: психологічний аспект» (авт. Т.Гончарукпереглянути

 

Методичні рекомендації «Психолого-педагогічні умови інформаційно-технологічного забезпечення підготовки майбутнього викладача в умовах магістратури» (авт. Ю.Красильникпереглянути

 

Методичні рекомендації «Особливості використання сучасних інформаційних технологій  в професійній підготовці майбутніх вчителів в умовах коледжу» (авт. Ю.Радченко) переглянути

 

Методичні рекомендації «Cучасні інформаційні технології у формуванні економічної культури майбутнього вчителя» (авт. Н.Вінник) переглянути

 

Робоча навчальна програма «Методика викладання економіки» (авт. І.Артеменко) переглянути

 


Науково-дослідна робота 2011-2013

"Загальнокультурний розвиток особистості педагога в умовах постіндустріального суспільства"


 

Монографія «Полікультурна освіта в контексті загальнокультурного розвитку особистості педагога» (авт. Л.Хомич, Л.Султанова, Т.Шахрайпереглянути

 

Монографія «Епістимологія українознавства: педагогічний контекст» (авт. Т.Усатенкопереглянути

 

Посібник «Готовність до роботи з батьками як складова професійної майстерності  соціального педагога, класного керівника» (авт. Г.Лактіоновапереглянути

 

Посібник «Толерантність як ціннісна основа професійної діяльності педагога» (авт. А.Молчановапереглянути

 

Посібник «Культурна ідентичність педагога в сучасному суспільстві» (авт. В.Панченко) переглянути

 

Посібник «Професійна етика майбутніх педагогів» (авт. С.Машкінапереглянути

 

Методичні рекомендації «Теоретичні і методичні засади полікультурної освіти викладача вищого навчального закладу» (авт. Л.Султановапереглянути

 

Методичні рекомендації  «Основи інноваційного стилю педагогічної діяльності вчителя» (авт. І.Мазур) переглянути

 

Методичні рекомендації  «Біографічні дослідження в дискурсі розвитку культури педагога» (авт. Н.Шарошкіна) переглянути

 

Методичні рекомендації  «Основи інноваційної діяльності в системі загальнокультурного розвитку особистості педагога» (авт. Д.Гоменюкпереглянути

 


Науково-дослідна робота 2011-2013

"Естетичні та етичні основи розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих педагогічних навчальних закладів"


 

Монографія «Розвиток педагогічної майстерності викладачів музичних дисциплін вищих навчальних закладів України» (авт. Н.Філіпчук, Т.Котирло) переглянути

 

Посібник «Естетичні та етичні засади оптимізації професійної діяльності викладачів образотворчого мистецтва вищих навчальних закладів» (авт. С.Коновецьпереглянути

 

Посібник «Розвиток педагогічної майстерності викладачів музичного мистецтва та світової художньої культури» (авт. С.Соломахапереглянути

 

Посібник «Естетичні та етичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів філологічних дисциплін» (авт. Н.Флегонтовапереглянути

 

Посібник «Розвиток педагогічної майстерності педагогів-музикантів у вищих навчальних закладах України у кінці ХІХ – першій половині ХХ століття» (авт. Ю.Грищенко) переглянути

 

Методичні рекомендації «Естетичні основи розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих педагогічних навчальних закладів» (авт. О.Кутова) переглянути

 

Підручник «Основи педагогічної майстерності викладача професійної школи» (авт. О.Отичпереглянути

 

Бібліографічний покажчик «Естетичні та етичні основи розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих педагогічних навчальних закладів» (уклад. Л.Штомапереглянути

 


Науково-дослідна робота 2011-2013

"Компетентнісний підхід до підготовки педагогічного персоналу у зарубіжних країнах"


 

Монографія «Компетентнісний підхід до підготовки педагогів у зарубіжних країнах: теорія і практика» (авт. Н.Авшенюк, Т.Десятов, Л.Дяченко, Н.Постригач, Л.Пуховська, О.Сулимапереглянути

 

Монографія «Емоції в системі навчання і освіти» (авт. В.Кудін) переглянути

 

Методичні рекомендації «Освіта дорослих як галузь розвитку компетентності педагога ВНЗ» (авт. І.Фольварочний) переглянути

 

Методичні рекомендації «Формування інклюзивної компетентності вчителів в університетах Швейцарії» (авт. Т.П'ятакова) переглянути

 

Методичні рекомендації «Компетентнісний підхід до підготовки педагогічного персоналу для дошкільних закладів ФРН» (авт. О.Сулима) переглянути

 

Методичні рекомендації  «Розвиток міжкультурної компетентності вчителів у США, Великій Британії, Канаді, Австралії» (авт. Н.Авшенюкпереглянути

 


Науково-дослідна робота 2011-2013

"Психологія професійної орієнтації в системі педагогічної освіти"


 

Монографія «Психологія професійної орієнтації в системі педагогічної освіти» (авт. Є.Єгорова, О.Ігнатович, В.Кобченко, Н.Литвинова, І.Марченко, О.Мерзлякова, В.Синявський, Г.Татаурова-Осика, А.Шевенко) переглянути

 

Посібник «Психодіагностичне забезпечення профорієнтації в системі педагогічної освіти» (авт. Є.Єгорова, О.Ігнатович, В.Кобченко, Н.Литвинова, І.Марченко, О.Мерзлякова, В.Синявський, Г.Та-

таурова-Осика, А.Шевенко) переглянути

 

Посібник «Професіограми і психограми професій педагогічного спрямування» (авт. В.Синявськийпереглянути

 

Підручник «Професійна орієнтація» (авт. Є.Єгорова, О.Ігнатович, В. Кобченко, Н.Литвинова, І.Марченко, О.Мерзлякова, В.Синявський, Г.Татаурова-Осика, А.Шевенко) переглянути

 


Науково-дослідна робота 2011-2013

"Психологічні умови розвитку духовної культури педагогічного персоналу"


 

Посібник «Психологічні засади розвитку духовної культури педагогічного персоналу» (авт. Е.Помиткін, З.Становських, В.Рибалка, Г.Балл, М.Бастун, О.Радзімовська, Н.Павлик, О.Шкіренко, Н.Волошкопереглянути

 

Посібник «Психологічна діагностика духовного потенціалу особистості» (авт. Е.Помиткінпереглянути

 

Посібник «Психологія і педагогіка праці особистості» (авт. В.Рибалкапереглянути

 

Посібник «Мотиваційно-смислові детермінанти саморегуляції професійної діяльності педагогів» (авт. З.Становськихпереглянути

 

Методичні рекомендації «Психодіагностика особливостей невротичного характера майбутнього педагога» (авт. Н.Павлик) переглянути

 

Методичні рекомендації «Сутність та методи духовно-моральної самоактуалізації майбутнього педагога» (авт. Н.Павликпереглянути

 

Методичні рекомендації «Розвиток особистісно-професійних якостей духовної культури педагогічних працівників» (авт. О.Шкіренко) переглянути

 

Методичні рекомендації «Психологічні умови розвитку інтелектуальної складової духовної культури педагогічного персоналу» (авт. І.Голубпереглянути

 

Методичні рекомендації «Теоретичні засади розвитку комунікативної складової духовної культури педагогічного персоналу» (авт. О.Радзімовськапереглянути