Педагогіка і психологія професійної освіти

Засновники:  Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Національний університет «Львівська політехніка»,  Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти НАПН України

 

Рік заснування: 1997

 

Проблематика: теорія, методика і прак­тика професійної освіти, а саме: дидактика і методика навчання, психологія, соціальна робота, виховання, управління, історія професійної освіти, порівняльна педагогіка

 

Періодичність: 6 разів на рік

 

Мова видання: українська

 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №16646-5318 ПР від 24.03.2010

 

Фахова реєстрація МОНмолодьспорт України: Педагогічні науки – Постанова президії ВАК України від 06.10.2010 р. № 1-05/6; Психологічні науки – Постанова президії ВАК України від 10.11.2010 р. № 1-05/7

 

Галузь науки: педагогіка, психологія

 

Міжнародний стандартний серійний номер ISSN:  2218-5186 

 

Головний редактор: Ничкало Н.Г.доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України

 

Заступники головного редактора:  

Бобало Ю.Я. - перший заступник головного редактора;  

Я. Г. Камінецький, Г. П. Васянович заступники головного редактора

 

Відповідальний секретар:   С. М. Вдович

 

Редакційна колегія (рада) О. В. Аніщенко, М. В. Вачевський, І. М. Козловська, В. М. Корягін, О. Є. Кузьмін, І. Є. Курляк, А. В. Литвин, В.О. Моляко, О. І. Огієнко, О. М. Отич, Е. О. Помиткін, Л. П. Пуховська, В. О. Радкевич, В. В. Рибалка, Н.А.Сейко, В. А. Семиченко, П.І.Сікорський, Т. П. Усатенко, Л. О. Хомич, Т. С. Яценко.

 

Адреса редакції: 79008, м. Львів-8, вул. М. Кривоноса, 10.

 

Контактний телефон: (032) 275-­29­-91

 

E-mail:  pppo2003@ukr.net