Конкурсний відбір викладачів 053

Конкурсний відбір викладачів 053
05.01.2021 09:00

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України оголошує конкурсний відбір викладачів для викладання дисципліни професійного циклу освітньо-наукової програми підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти у галузі 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія.

 

Дисципліна професійного циклу

 

 • Академічне письмо та переклад наукових текстів (англійська)

 

Для участі у конкурсному відборі до відділу аспірантури Інституту необхідно подати такі документи:

 

 1. Заява на ім’я директора ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України про допуск до участі в конкурсному відборі;
 2. Відомості про викладача відповідно до додатку до цього оголошення.

 

Термін прийому заяв та документів: 14 – 27 січня 2021 р.

 

Результати конкурсного відбору будуть оприлюднені на сайті Інституту не пізніше 30 січня 2021 р.

 

Телефон для довідок – відділ аспірантури (044) 453-62-58 

 

Відомості про викладача

 

для участі у конкурсному відборі для викладання дисциплін загального, професійного та вибіркового циклу для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти:

 

 • ПІБ викладача   
 • Посада      
 • Структурний підрозділ, у якому працює викладач
 • Інформація про кваліфікацію        (науковий ступінь, вчене звання)
 • Стаж науково-педагогічної роботи       
 • Навчальні дисципліни, що планується викладати
 • Обґрунтування фахової готовності до викладання дисциплін:
 • Друковані праці за тематикою дисципліни.
 • Заклад вищої освіти, рік закінчення навчання, спеціальність, кваліфікація.
 • Освіта: спеціальність, кваліфікація
 • Науковий ступінь, вчене звання з вказанням шифру спеціальності, назви дисертації, номеру диплому.
 • Досвід професійної діяльності (наукова і педагогічна діяльність)
 • Членство у редакційних радах українських і зарубіжних наукових видань
 • Членство у роботі експертної ради за фахом.
 • Опонування /експертне оцінювання/рецензування дисертацій.