КОНКУРС на заміщення вакантних посад

КОНКУРС на заміщення вакантних посад
11.10.2017 09:00

ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

 

на заміщення вакантних посад:

 

 • старшого наукового співробітника  відділу андрагогіки;
 • старшого наукового співробітника  відділу андрагогіки;
 • молодшого наукового співробітника  відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих;
 • молодшого наукового співробітника відділу психології праці;
 • наукового співробітника відділу психології праці.

 

У конкурсі на заміщення посади:

 

старшого наукового співробітника можуть брати участь особи, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), або вищу освіту рівня спеціаліста або магістра і стаж роботи за відповідною спеціальністю не менше 8 років, наукові праці або патенти на винаходи; за наявності наукового ступеня – без пред’явлення вимог до стажу роботи;

 

наукового співробітника можуть брати участь особи, які мають вищу освіту рівня спеціаліста або магістра, стаж роботи за відповідною спеціальністю для спеціалістів не менше 5 років, для магістрів – 3 роки, наукові праці; за наявності наукового ступеня – без вимог до стажу роботи, володіння засобами ІКТ;

 

молодшого наукового співробітника можуть брати участь особи, які мають вищу освіту рівня спеціаліста або магістра, володіння засобами ІКТ.

 

Документи, необхідні для участі в конкурсі:

 

 • заява на участь у конкурсі;
 • анкета наукового працівника з фотографією (особовий листок з обліку кадрів з фотографією);
 • автобіографія;
 • відзив про трудову діяльність з основного місця роботи;
 • копії дипломів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання;
 • список наукових праць;
 • копія паспорту, засвідчена претендентом;
 • письмова згода на збір та обробку персональних даних.

 

Копії зазначених документів (окрім копії паспорта) засвідчуються за основним місцем роботи або нотаріально.

 

Заяви та документи на участь у конкурсі подаються протягом місяця з дати опублікування оголошення за адресою: 04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, кім. 614.

 

Довідки за телефонами: 440-62-86, 440-63-88.