КОНКУРС на заміщення вакантних посад

КОНКУРС на заміщення вакантних посад
14.06.2018 09:00

 

 

ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

 

на заміщення вакантних посад:

 

  • завідувача  відділу психології праці;

 

У конкурсі на заміщення посади:

 

завідувача відділу можуть брати участь особи, які мають науковий ступінь доктора або доктора філософії (кандидата наук) з відповідної наукової спеціальності, вагомі наукові праці, стаж наукової та організаційної роботи не менше 5 років, досвід керівництва науковою, науково-педагогічною, науково-організаційною діяльністю, володіння засобами ІКТ.

 

Документи, необхідні для участі в конкурсі:

 

  • заява на участь у конкурсі;
  • анкета наукового працівника з фотографією (особовий листок з обліку кадрів з фотографією);
  • автобіографія;
  • відзив про трудову діяльність з основного місця роботи;
  • копії дипломів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання;
  • список наукових праць;
  • копія паспорту, засвідчена претендентом;
  • письмова згода на збір та обробку персональних даних.

 

Копії зазначених документів (окрім копії паспорта) засвідчуються за основним місцем роботи або нотаріально.

 

Заяви та документи на участь у конкурсі подаються протягом місяця з дати опублікування оголошення за адресою: 04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, кім. 614.

 

Довідки за телефонами: 440-62-86, 440-63-88.