КОНКУРС на заміщення вакантних посад

КОНКУРС  на заміщення вакантних посад
17.02.2021 09:00

ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ІМЕНІ ІВАНА ЗЯЗЮНА

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

 

на заміщення вакантних посад:

старшого наукового співробітника відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих (2 посади);

 

У конкурсі на заміщення посади:

 

старшого наукового співробітника можуть брати участь особи, які мають науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата наук), не менше 5 років досвіду, за останні п’ять років не менше семи публікацій та/або патентів;

 

Документи, необхідні для участі в конкурсі:

 

  • заява на участь у конкурсі;

  • анкета наукового працівника з фотографією (особовий листок з обліку кадрів з фотографією);

  • автобіографія;

  • відзив про трудову діяльність з основного місця роботи;

  • копії дипломів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання;

  • перелік наукових праць;

  • копія паспорту, засвідчена претендентом;

  • письмова згода на збір та обробку персональних даних.

 

Копії зазначених документів (окрім копії паспорта) засвідчуються за основним місцем роботи або нотаріально.

 

Заяви та документи на участь у конкурсі подаються протягом місяця з дати опублікування оголошення за адресою: 04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, кім. 614.

Довідки за телефонами: 468-33-92, 440-63-88, 467-04-99.