ЗУСТРІЧ З ДЕЛЕГАЦІЄЮ ВИКЛАДАЧІВ КАРЛОВОГО УНІВЕРСИТЕТУ (ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА)

ЗУСТРІЧ З ДЕЛЕГАЦІЄЮ ВИКЛАДАЧІВ КАРЛОВОГО УНІВЕРСИТЕТУ (ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА)
10.09.2019 00:00

10 вересня 2019 р. у НАПН України відбулася зустріч науковців ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України з делегацією викладачів Карлового університету (Univerzita Karlova v Praze). Відбувся конструктивний діалог з представниками чеської андрагогічної спільноти з кафедри андрагогіки та управління освітою педагогічного факультету Карлового університету: prof. PhDr., MBA, Ph.D. Ярославом Вєтошком (Jaroslav Veteška) – завідувачем кафедри; ing., MBA, Ph.D Лусією Пауловчаковою (Lucie Paulovčáková) – заступником завідувача кафедри; mgr. Дануше Двораковою (Danuše Dvořáková) – координаторкою програми навчання впродовж життя; bc. Девідом Мюком (David Mück) – cекретарем завідувача кафедри.

 

Від ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України у заході взяли участь директор Інституту Лариса Лук’янова, заступник директора з науково-експериментальної роботи Галина Сотська, завідувач відділу андрагогіки Олена Аніщенко, провідний науковий співробітник відділу психології праці Олена Коваленко, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Наталія Філіпчук.

 

Модератори заходу – академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України Нелля Ничкало, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Лариса Лук’янова. Переклад здійсненено доцентом кафедри української філології та славістики Київського національного лінгвістичного університету Оленою Ващенко.

 

Зустріч з колегами з Карлового університету – знакова подія для національної освіти в умовах, коли розробляється нова концепція розвитку освіти дорослих в Україні, проект Закону «Про освіту дорослих» тощо. Для України вкрай важливе значення має вивчення чеського досвіду у сфері освіти дорослих. Адже у Чехії розроблено механізми визнання результатів неформального та інформального навчання, здійснюється різноступенева професійна підготовка андрагогів тощо.

 

Під час зустрічі було обговорено питання співпраці з Карловим університетом у сфері освіти дорослих. Зокрема, йшлося про підписання угоди про співпрацю, можливість спільної участі у міжнародних проектах, видання чесько-українського збірника наукових праць з анрагогіки тощо.

 

Завідувач відділу андрагогіки,

проф. Олена Аніщенко