ЗОЛОТА МЕДАЛЬ МІЖНАРОДНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВИСТАВКИ «ОСВІТА ТА КАР’ЄРА – 2021»

ЗОЛОТА МЕДАЛЬ МІЖНАРОДНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВИСТАВКИ «ОСВІТА ТА КАР’ЄРА – 2021»
21.12.2021 10:00

У межах ХХХVIII Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2021» (12–13 листопада 2021 р., м. Київ) авторський колектив відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України нагороджений Золотою медаллю у номінації «Інтеграція вітчизняної науки і освіти у міжнародний простір» за монографічне видання «Тенденції розвитку освіти дорослих у розвинених країнах світу» (монографія / [Авшенюк Н.М., Огієнко  О.І., Постригач Н.О., Марусинець М.М., Котун К.В., Дяченко Л.М., Годлевська К.В.]. – ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України. Кропивницький : Імекс-ТД, 2020. – 644 с.), опубліковане за результатами наукового дослідження «Тенденції розвитку освіти дорослих у розвинених країнах світу», що здійснювалося впродовж 2017–2019 років.

 

У монографії охарактеризовано провідні тенденції розвитку освіти дорослих у розвинених країнах світу в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. Простежено динаміку впливу досліджень міжнародних організацій на розвиток національних систем освіти дорослих, що дозволяє гармонійно поєднати локальне і глобальне, формувати національну освітню політику у галузі освіти дорослих у контексті інтеграції до європейського і світового освітнього простору. Представлено історико-педагогічний аналіз розвитку освіти дорослих у розвинених країнах, що має на меті виявлення специфічних особливостей в різні історичні періоди. Досліджено функціонування систем освіти дорослих через взаємозв’язок структурних компонентів, що дозволило визначити її функції і принципи, здійснити аналіз структури формальної і неформальної освіти дорослих, встановити залежність ефективності функціонування системи освіти дорослих від динаміки освітньої політики, в якій соціальне партнерство між державою, суспільством та бізнесом має визначальне значення. Розглянуто андрагогічні особливості, основні принципи та технології навчання дорослої людини, обґрунтовано їх гуманістичну спрямованість та демократичність. Подано рекомендації щодо використання конструктивних ідей розвитку освіти дорослих в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду.

 

Висловлюємо вдячність за підтримку і визнання результатів наукової роботи Президенту НАПН України, доктору філософських наук, професору, академіку НАН України, дійсному члену (академіку) НАПН України Василю Григоровичу Кременю, доктору педагогічних наук, професору, дійсному члену (академіку) НАПН України, академіку-секретарю Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України Неллі Григорівні Ничкало, доктору педагогічних наук, професору, члену-кореспонденту НАПН України, директору Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Ларисі Борисівні Лук’яновій.

 

 

Наталія Авшенюк

Завідувач відділу зарубіжних систем

педагогічної освіти  і освіти дорослих