ЗОЛОТА МЕДАЛЬ – ВІДЗНАКА МІЖНАРОДНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВИСТАВКИ «ОСВІТА ТА КАР’ЄРА – ДЕНЬ СТУДЕНТА 2018»

ЗОЛОТА МЕДАЛЬ – ВІДЗНАКА МІЖНАРОДНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВИСТАВКИ  «ОСВІТА ТА КАР’ЄРА – ДЕНЬ СТУДЕНТА 2018»
17.12.2018 09:00

15 – 17 листопада 2018 р. в Українському Домі (Київ) відбулася міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – День студента 2018», яку організували Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Товариство «Знання» України, компанія «Виставковий світ». Під час урочистого відкриття виставки відбулося нагородження переможців конкурсу у номінаціях серед вищих закладів освіти і наукових установ – учасників виставки «Освіта та кар’єра – День студента 2018». Відповідно до визначених номінацій, за підсумками конкурсу розробок у номінації «Інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології» золотою медаллю спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – День студента 2018» нагороджено Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України за монографічне дослідження «Концептуальні засади регіональної освітньої політики» (англ. мовою).

 

Представлена на конкурс наукова праця «Conceptual Principles of Regional Education Policy» являє собою логічне поєднання складових, що відображають її фундаментальну та прикладну спрямованість, об’єднаних загальною ідеєю освіти впродовж життя.

 

Серед виконавців дослідження – співробітники і наукові кореспонденти відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Наукові керівники проекту – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Л.Б. Лук’янова, доктор педагогічних наук, доцент, науковий кореспондент відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України С.М. Прийма.

 

 

Монографію «Conceptual Principles of Regional Education Policy» (Warsaw : Publishing office of Warsaw University of Humanities, 2018) розміщено на сайті Електронної бібліотеки НАПН України за посиланням

 

Завідувач відділу андрагогіки

проф. Аніщенко О.В.