Ювілейні Х Всеукраїнські психолого-педагогічні читання, присвячені пам’яті Б.О.Федоришина

Ювілейні Х Всеукраїнські психолого-педагогічні читання, присвячені пам’яті Б.О.Федоришина
18.05.2020 16:00

18 травня 2020 року в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, через платформу ZOOM, відбулися Х Всеукраїнські психолого-педагогічні читання, присвячені пам’яті Бориса Олексійовича Федоришина «ПРОФОРІЄНТАЦІЯ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ», організатором яких був колектив співробітників відділу психології праці. Співорганізаторами заходу виступили науково-педагогічні працівники кафедр психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» та Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

 

Вперше ініціатором і організатором Всеукраїнських психолого-педагогічних читань виступив відділ профорієнтації і психології професійного розвитку ІПООД НАПН України в 2011 році. З того часу читання відбуваються щорічно. В психолого-педагогічних читаннях взяли участь більше100 науковців, серед яких науковці, викладачі, вчителі, психологи, аспіранти та студенти.

 

Робота психолого-педагогічних читань відбувалася за такими науковими напрямами:

 

1. Федоришин Б. О. – фундатор психолого-педагогічної школи професійної орієнтації.

2. Науково-методичні та практичні основи сучасної профорієнтації: новіпідходи.

3. Розвиток психологічної готовності педагогічного персоналу до професійної діяльності в умовах Нової української школи.

4. Психологічна готовність кар’єрних радників НУШ до профорієнтаційної діяльності.

5. Актуальні проблеми та нові тенденції особистісно-професійного розвитку учнівської молоді.

6. Стратегії усвідомлення професійного покликання і способів самореалізації випускників ЗВО: виклики сьогодення та перспективи діяльності вітчизняних педагогів і психологів.

7. Професійна адаптація та дезадаптація суб’єкта діяльності в кризових умовах життєдіяльності (війна, окупація, вимушенепереселення, карантин тощо).

 

За результатами читань підготовлено програму та збірник матеріалів "Профорієнтація: стан і перспективи розвитку", а також розроблені пропозиції учасників читань.

 

У програмі представлені основні напрями роботи, форма та час проведення читань, а також анонсовані доповіді 102 учасників читань з актуальних проблем професійної орієнтації та особистісно-професійного розвитку різних соціально-вікових категорій населення України, зокрема питань проведення профорієнтаційної роботи в умовах національного карантину.

 

У збірнику матеріалів представлено праці психологів, педагогів, освітян-практиків з актуальних проблем сьогодення, зокрема: сучасної профорієнтації та нових тенденцій особистісно-професійного розвитку учнівської молоді; стратегій усвідомлення професійного покликання і способів самореалізації випускників закладів вищої освіти; розвитку психологічної готовності педагогічного персоналу до професійної діяльності в умовах Нової української школи; професійної адаптації та дезадаптації суб’єкта діяльності в кризових умовах життєдіяльності (війна, окупація, вимушене переселення, епідемічна загроза, карантин, а також інших питань, що були обговорені в процесі проведення Х ювілейних Всеукраїнських психолого-педагогічних читань, присвячених пам’яті доктора педагогічних наук, професора Федоришина Бориса Олексійовича. Збірник адресований педагогічним працівникам, науковцям, практичним психологам, соціальним педагогам, а також студентам, батькам, волонтерам.

 

Пропозиції учасників читань спрямовані на продовження розробки теоретико-методологічних засад і практико-орієнтованих засобів професійної діяльності кар’єрних радників закладів загальної середньої освіти, а також розвитку психологічної готовності педагогічного персоналу Нової української школи до професійної діяльності. Для цього учасниками читань було запропоновано започаткувати серію вебінарів з профорієнтаційної тематики, зокрема «Профорієнтація дітей покоління Z», «Кар’єрний радник в ЗЗСО», «Профдіагностика як мистецтво сучасного психолога», «Психологічні особливості профорієнтаційної роботи з підлітками у умовах інклюзії» тощо.