Всеукраїнський студентський форум «Допоки не виховаєш в собі Українця, доти не станеш Європейцем»

Всеукраїнський студентський форум «Допоки не виховаєш в собі Українця, доти не станеш Європейцем»
09.03.2017 18:00

Нещодавно з ініціативи Студентського наукового товариства Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка під егідою Кафедри ЮНЕСКО "Неперервна професійна освіта ХХІ століття" НАПН України відбувся Всеукраїнський студентський форум «Допоки в собі не виховаєш українця». Концептуальною основою проведення форуму слугувала  концепція академіка Г.Г. Філіпчука, згідно з якою сталий розвиток – пріоритет для творення нової філософії у системі безперервної освіти, удосконалення її змісту, інноваційності й естетизації особистості. На переконання громадського діяча, члена Всеукраїнського товариства «Просвіта», «лише та освіта, яка опирається на цінності національної та загальнолюдської культури, етику, естетику, традиційну мораль, і є культуровідповідною, здатною виховувати і облагороджувати почуття, «олюднювати» Людину». Означені пріоритети було обговорено освітянами, науковцями, молодими дослідниками-початківцями у межах інтерактивного семінару та секційних засідань форуму.

 

У заході взяли участь представники з різних регіонів України: курсанти факультету підготовки фахівців для Національної гвардії України Національної академії внутрішніх справ України; Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова; ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій» м. Дніпро; ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», м. Ніжин; Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка; Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського; Вищого комунального навчального закладу сумської обласної ради «Лебединське педагогічне училище ім. А.С. Макаренка», м. Лебедин; Глухівського національного педагогічного університету імені О. Довженка; ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв».

 

Дискусійна платформа форуму з проблем професійного й особистісного розвитку студентської молоді була організована за такими напрямами:

 

  1. «Я маю право мати право» (В. Морозов).
  2. Чи важливо знати свої права та дотримуватись громадянських обов’язків для досягнення успіху?
  3. «Самостійність не може врятувати жодного народу. Народ сам мусить утримати її – завдяки освіті і моральності» (Т. Масарик).
  4. Чи варто утверджувати і розвивати національні цінності та ідентифікувати себе з Україною?
  5. «Моральність, професійність, громадянськість, патріотичність є визначальними індикаторами в оцінці людських вартостей» (Г. Філіпчук)
  6. Чи є зазначені чинники актуальними на сучасному ринку праці?

 

Студенти разом з експертами (доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України Г.Г. Філіпчук; доктор педагогічних наук, доцент, член-кореспондент НАПН України О.І. Щербак; доктор педагогічних наук М.П. Вовк; кандидат педагогічних наук Н.О. Філіпчук;  кандидат філософських наук В.Л. Никитюк, директор юридичного департаменту Медіа Холдингу Вести Україна, адвокат М.А. Бакуменко; керівник проектів та програм, голова Консультативної Ради зі спеціальності «Комерційна діяльність» Т.Л. Лисун та ін.) обмінялися думками щодо актуальних проблем професійного і особистісного розвитку студентської молоді, акцентували увагу на необхідності забезпечення гуманізаційної та гуманітаризаційної спрямованості змісту освіти, збереження і розвитку наукових і освітніх традицій національної освіти, етико-естетичний потенціал якої полягає у формуванні цілісної аксіологічної позиції особистості, власної громадянської позиції. Особливої актуальності набули питання важливості знання та дотримання прав і обов’язків широким загалом громадськості. Студенти зазначили, що саме ці виклики слугують поштовхом до активізації діяльності громадських організацій, студентського самоврядування.

 

З-поміж проблематики форуму було акцентовано увагу на таких: законопроект «Про мови в Україні»: пріоритети утвердження української мови як державної; правова культура і громадянське суспільство; професійна правосвідомість молоді; міжнародний досвід протидії насильству; соціально-правові аспекти гендерної рівності; правові основи діяльності студентського самоврядування в Україні; правосвідомість молоді як системоутворюючий фактор правової демократичної держави; мовне обличчя журналіста як складова соціальної відповідальності перед українцями; національні та загальнолюдські духовні цінності українця, шляхи і засоби їх формування; громадянин України: сторінка у паспорті чи життєва настанова?; справедливість і совість – індикатори суспільної моралі; професійність і патріотичність – визначальні риси сучасного педагога тощо.

 

Значущим для учасників форуму був виступ академіка Георгія Георгійовича Філіпчука щодо вирішення проблем державотворення та обґрунтування сутності завдань реалізації головного пріоритету – виховання української нації. На основі власного світобачення вчений запропонував авторську модель і підходи стосовно значущих цілей стратегії сталого розвитку України, національно-патріотичного і громадянського виховання молоді, розвитку людського капіталу на основі принципів україно- і людиноцентризму і культуроприродовідповідності.

 

Організаційний комітет щиро дякує всім учасникам форуму за активну громадянську позицію та небайдужість; особисто доктору педагогічних наук, професору, завідувачу кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка О.М. Семеног та всім студентам, які взяли участь в онлайн-зверненні; доктору педагогічних наук, професору, завідувачу кафедри культурно-дозвіллєвої діяльності Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв» В.Л. Мозговому та всім учасникам – освітянам, науковцям, громадським діячам за небайдужість до проблем націє творення в науково-освітньому просторі України.

 

Мирослава Вовк, доктор педагогічних наук,

головний науковий співробітник відділу

змісту і технологій навчання дорослих

Ніна Гомеля, кандидат педагогічних наук,

завідувач кафедри педагогіки і психології

Київського професійно-педагогічного

коледжу імені Антона Макаренка