Відзнака конкурсу «Національне визнання наукових досягнень» 2021

Відзнака конкурсу «Національне визнання наукових досягнень» 2021
22.11.2021 09:00

У межах ХІІІ Міжнародної виставки  «Інноватика в сучасній освіті» (21-22 жовтня 2021 р.) Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна нагороджений відзнакою конкурсу «Національне визнання наукових досягнень» у номінації «Монографія» за монографічне видання авторського колективу відділу змісту і технологій педагогічної освіти  «Навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти: теорія і практика» (монографія / авторський колектив: М.П. Вовк, Л.Ю. Султанова, Н.О. Філіпчук, С.О. Соломаха, Ю.В. Грищенко. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. – 502 с.), виконане у межах наукового дослідження «Технології навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти».

 

Монографія активно використовується науковцями у дослідницьких пошуках, викладачами у процесі підготовки майбутніх учителів на бакалаврському і магістерському рівнях у закладах вищої педагогічної освіти, а також педагогами-практиками з метою професійного розвитку, методистами інститутів післядипломної педагогічної освіти, тренерами у процесі  навчання дорослих. Видання розміщене в електронній бібліотеці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України перейти до видання і в Електронній бібліотеці НАПН України перейти до видання 

 

Висловлюємо вдячність за підтримку наукових інновацій Президенту НАПН України, доктору філософських наук, професору, академіку НАН України Василю Григоровичу Кременю, а також доктору педагогічних наук, професору, дійсному члену (академіку) НАПН України, академіку-секретарю Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України Неллі Григорівні Ничкало. Особлива подяка за натхненну мотивацію до професійного зростання, за конструктивність інноваційних ідей – доктору педагогічних наук, професору, члену-кореспонденту НАПН України, директору Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Ларисі Борисівні Лук’яновій.

 

Прагнемо надалі до нових інноваційних вершин! 

 

Мирослава Вовк

завідувач відділу змісту і технології педагогічної освіти