Відбулося засідання вченої ради ІПООД НАПН України

Відбулося засідання вченої ради ІПООД НАПН України
26.02.2018 16:00

26 лютого 2018 року відбулося чергове засідання вченої ради Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.Головуюча на засіданні, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту Л.Лук’янова, ознайомила присутніх з постановою НАПН України «Про звіти підвідомчих установ НАПН України щодо випуску і розповсюдження друкованої продукції за кошти державного бюджету в 2017 році». Було прийнято рішення щодо активізації діяльності наукових співробітників із впровадження опублікованої науково-виробничої продукції.

 

Наступним питанням, що розглянули члени вченої ради, була інформація доктора педагогічних наук, професора О.А. Лавріненка про участь ІПООД НАПН України в конкурсі проектів наукових досліджень за галузевою тематикою, виконання яких розпочинається в 2019 році. Одноголосно було схвалено запит на науково-дослідну роботу «Теоретичні й методичні засади професійного і особистісного розвитку майбутнього вчителя в контексті Нової української школи» (2019-2021 рр.).

 

З великою зацікавленістю присутні сприйняли інформацію кандидата педагогічних наук К.Котуна про офіційний веб-сайт ІПООД НАПН України, використання соціальних мереж для популяризації діяльності Інституту, розроблення електронного портфоліо наукових співробітників, створення електронної бібліотеки ІПООД НАПН України. Члени вченої ради підтримали пропозицію академіка Н.Г. Ничкало щодо розгляду питання на засіданні Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

 

Також присутні обговорили питання щодо: підготовки до атестації ІПООД НАПН України; затвердження Перспективного плану випуску друкованої продукції ІПООД НАПН України на 2020-2021 роки; виконання Плану заходів ІПООД НАПН України з запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»; підготовки до Звітної науково-практичної конференції ІПООД НАПН України за 2017 рік «Науково-методичний супровід професійного розвитку вчителів в умовах реалізації Концепції нової української школи»; змін до ТЗ на НДР: «Технології навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти» (2017–2019 рр.); «Моніторинг якості педагогічної освіти» (2016–2018 рр.) щодо змін у складі виконавців теми.

 

Вчена рада рекомендовала до друку монографію, навчальні посібники, методичні рекомендації, підготовлені докторантами та здобувачами Інституту.

 

Олена Тринус,

кандидат педагогічних наук, вчений секретар