Відбулося засідання вченої ради ІПООД НАПН України

Відбулося засідання вченої ради ІПООД НАПН України
10.09.2018 18:00

10 вересня 2018 року відбулося засідання вченої ради Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. Схвальної оцінки членів вченої ради отримала інформація доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України, директора Інституту Лариси Лук’янової про проведену роботу щодо присвоєння науковій установі імені академіка Івана Зязюна, видатного вченого, державного діяча, засновника Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих. Було оголошено результати громадського обговорення зазначеного питання, повідомлено про підготовку пакету документів для розгляду питання на засіданні Президії Національної академії педагогічних наук України 20 вересня 2018 року.

 

Другим питанням порядку денного слухали доповідь доктора педагогічних наук, професора Олександра Лавріненка «Про співпрацю Громадської науково-педагогічної організації «Академія педагогічної майстерності та навчання дорослих імені І.А. Зязюна» з закладами вищої освіти та закладами післядипломної педагогічної освіти щодо формування і розвитку педагогічної майстерності майбутніх учителів та вчителів-практиків в умовах впровадження Концепції нової української школи». За підсумками обговорення доповіді вчена рада ухвалила рішення, що в сучасних умовах реформування освітньої сфери одержані практико орієнтовані результати співпраці мають важливе значення для подальшого розвитку теорії і практики педагогічної освіти і можуть бути використані для вдосконалення системи підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів в Україні.

 

Під час обговорення третього питання «Про співпрацю відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України з Управлінням культури, туризму та охорони культурної спадщини Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації» (доповідач – керівник Управлінням культури, туризму та охорони культурної спадщини Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації, здобувач Інституту Ігор Закомірний) рекомендовано використовувати отримані результати з метою популяризації ідей неформальної освіти дорослих, професіоналізації освіти окремих категорій дорослих в Україні, створення мережі центрів освіти дорослих на базі бібліотек в об’єднаних територіальних громадах.

 

Наступні питання були присвячені розгляду та ухваленню: результатів зарахування до аспірантури та докторантури та призначенню наукових керівників та консультантів здобувачам наукових ступенів; пропозицій щодо виконання Плану заходів з реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації населення; затвердження Плану роботи випускового відділу ІПООД НАПН України, що координує процес підготовки докторів філософії у галузі 01 «Освіта/педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки», та Плану роботи і Плану засідань предметної (циклової) комісії ІПООД НАПН України на 2018-2019 н.р. У числі розглянутих питань – рекомендація до друку рукописів збірників наукових праць та затвердження теми дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

 

Олена Тринус,

кандидат педагогічних наук,

учений секретар Інституту