Відбулось засідання вченої ради ІПООД НАПН України

Відбулось засідання вченої ради ІПООД НАПН України
25.09.2017 17:00

25 вересня 2017 року в залі засідань Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України відбулось засідання вченої ради Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. Вчена рада розглянула питання щодо: апробації організаційно-педагогічних умов створення і функціонування центрів освіти дорослих в Україні (доповідачі – д.пед.н., проф. Аніщенко О.В., д.пед.н., доц. Волярська О.С., Пастушок О.І.); про співпрацю відділу змісту і технологій навчання дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України та Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича (доповідачі – д.пед.н., проф. Федірчик Т.Д., к.пед.н., с.н.с. Філіпчук Н.О.), а також схвалила підготовлені матеріали до засідання Бюро Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України.

 

З інформацією про участь наукових співробітників Інституту в VII Польсько-українському/українсько-польському форумі «Освіта для майбутнього» (18-21 вересня 2017 року, Варшава-Бідгощ) виступила директор, д.пед.н., проф., член-кор. НАПН України Л.Б. Лук’янова, а член Ради молодих науковців Ю.М. Кобюк звітувала про участь у Европейській освітній науково-практичній конференції «Реформування освіти та імператив постійної зміни: двозначні ролі політичних та освітніх досліджень» (21-26 серпня 2017 року, Копенгаген).

 

Членів ради було ознайомлено з заходами щодо висвітлення результатів діяльності НАПН України в інформаційному науково-освітньому просторі (наказ НАПН України № 39-од від 14 липня 2017 року)

 

Одноголосним рішенням присутніх членів вченої ради було обрано наукових кореспондентів Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України – д.пед.н., проф. Семеног О.М., д.психол.н., проф. Іванчук М.Г., к.психол.н. Бастун Н.А.

 

Обговорено питання щодо внесення змін до ТЗ на НДР: «Теоретико-методичні засади розвитку освіти різних категорій дорослого населення» (2017-2019 рр.); «Тенденції розвитку освіти дорослих у розвинених країнах світу» (2017-2019 рр.); «Психологічний супровід   навчання різних категорій дорослого населення» (2017-2019 рр.); затвердження тем дисциплін до науково-освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії та доктор наук; розміщення в Електронній бібліотеці НАПН України наукової продукції, підготовленої співробітниками ІПООД НАПН України, а також рекомендовано до друку рукописи наукової та науково-виробничої продукції, підготовленої вченими та здобувачами Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

 

Вчений секретар ІПООД НАПН України,

к.пед.н. Олена Тринус