ВЕБІНАР «ОСВІТА ДОРОСЛИХ В ЕПОХУ СОЦІАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ»

ВЕБІНАР «ОСВІТА ДОРОСЛИХ  В ЕПОХУ СОЦІАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ»
18.09.2020 16:00

18 вересня 2020 р. відбувся вебінар «Освіта дорослих в епоху соціальних трансформацій», організований і проведений ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Українським відкритим університетом післядипломної освіти у партнерстві з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Громадською спілкою «Українська асоціація освіти дорослих».

 

У вебінарі взяли участь понад 100 учасників, серед яких – керівники, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів вищої, післядипломної освіти, наукових установ, педагогічні працівники закладів загальної середньої і мистецької освіти, працівники центрів освіти дорослих, представники громадських та інших організацій. З вітальним словом виступив ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, член-кореспондент НАПН України, доктор філософії, професор кафедри філософії і освіти дорослих М.О. Кириченко.

 

У доповідях спікерів заходу було зосереджено увагу на різних аспектах розвитку національної освіти дорослих як складової освіти впродовж життя: «Ідея освіти впродовж життя: від теорії до практики» (Л.Б. Лук’янова, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, голова правління ГС «Українська асоціація освіти дорослих», доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України); «Професія – андрагог» (Т.М. Сорочан, директор ЦІПО ДЗВО «УМО», доктор педагогічних наук, професор); «Огляд законопроєкту «Про освіту дорослих» і супутніх законопроєктів» (М.А. Андрєєв, голова наглядової ради МОН України, виконавчий директор ГС «Українська асоціація освіти дорослих»); «Соціальне підприємництво у неформальній освіті дорослих в Україні – вимога часу» (О.В. Аніщенко, завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, доктор педагогічних наук, професор); «Професійний розвиток педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників: нові тенденції і перспективи» (О.В. Баніт, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, доктор педагогічних наук, старший дослідник); «Стан і перспективи розвитку освіти дорослих в Україні (на прикладі міста Нікополь)» (О.І. Пастушок, директор КЗ «Нікопольська міська школа мистецтв № 1», голова ГО «Козацький набат», керівник Центру освіти для дорослих м. Нікополя, кандидат педагогічних наук); «Взаємодія і партнерство провайдерів освітніх послуг на прикладі спільної діяльності кафедри філософії і освіти дорослих і ГО «Центр освітніх ініціатив «Толока» (О.В. Просіна, завідувач кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО ДЗВО «УМО», кандидат педагогічних наук, доцент); «Особливості підтримки психологічного здоров’я педагогічних працівників в умовах освіти дорослих» (О.І. Бондарчук, завідувач кафедри психології управління ЦІПО ДЗВО «УМО», доктор психологічних наук, професор); «Соціальні ризики у трудовій сфері» (В.І. Надрага, професор кафедри менеджменту освіти і права ЦІПО ДЗВО «УМО», доктор економічних наук); «ЮНЕСКО та ООН щодо освіченості населення через COVID-19 ‒ які перспективи чекають» (І.Г. Отамась, доцент кафедри професійної і вищої освіти ЦІПО ДЗВО «УМО», кандидат історичних наук); «Використання ігрових і симулятивних технологій в освіті дорослих» (В.Я. Паздрій, доцент кафедри професійної і вищої освіти ЦІПО ДЗВО «УМО», кандидат економічних наук).

 

Проведений захід уможливив комунікацію, обмін досвідом у сфері формальної і неформальної освіти дорослих.

 

Програма вебінару 

 

Презентації спікерів вебінару